Λιμάνι είναι ή γυναίκα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

 

Λιμάνι είναι ή γυναίκα

xrysostomos

 

Σκέψου ότι εξ αιτίας της έγινες πατέρας και έχεις παιδιά και από αυτό να γίνεσαι πιο ήρεμος μαζί της. Δεν βλέπεις τούς γεωργούς πώς περιποιούνται τη γη πού έσπειραν κάτι με οποιονδήποτε τρόπο, κι αν ακόμη έχει άπειρα ελαττώματα, όπως εάν είναι άγονη, εάν έχει ζιζάνια, αν επηρεάζεται από πλημμύρες λόγω τής θέσεώς της. Αυτό να κάνεις και σύ. Διότι έτσι πρώτος και συ θα απολαύσεις τούς καρπούς και τη γαλήνη. Διότι η γυναίκα είναι λιμάνι και πάρα πολύ μεγάλο φάρμακο για τη δημιουργία χαρούμενης διαθέσεως. Αν, λοιπόν, απαλλάξεις το λιμάνι από τα κύματα και τους άνεμους, όταν θα επιστρέψεις από την αγορά, θα απολαύσεις πολύ άνεση και γαλήνη. Αν όμως το γεμίσεις με θορύβους και ταραχές, κάνεις δυσκολότερο το ναυάγιο για τον εαυτό σου.»

Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top