Πειρασμική επίθεση
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

Μυστικοί Ασκητικοί Αγώνες
Πειρασμική επίθεση

agios Paisios

Όταν ο μοναχός Αβέρκιος (Γέροντας Παΐσιος) ήταν στη Μονή Φιλοθέου, από τη σκληρή άσκηση είχε γίνει «πετσί και κόκκαλο», σαν σκελετός.

 

Ένα βράδυ δέχτηκε έντονη πειρασμική επίθεση. Αισθάνθηκε κοντά στο αυτί του μία παράξενη γυναικεία αναπνοή, τόσο αλλόκοτη που τον αναστάτωσε. Κατάλαβε ότι είναι έργο του διαβόλου και μονομιάς σηκώθηκε όρθιος και άρχισε τις μετάνοιες, ενώ ταυτόχρονα έψελνε δυνατά. Προσπαθούσε ανήσυχος να αντιληφθεί, γιατί του συνέβη ένα τέτοιο γεγονός.

 

Όταν το εξομολογήθηκε στον πνευματικό του, αυτός του είπε: «Αβέρκιε, θα υπάρχει κρυφή υπερηφάνεια. Με τόση άσκηση δεν δικαιολογείται αυτός ο πειρασμός.» Ο έμπειρος πνευματικός τον συμβούλεψε σωστά, ώστε να ταπεινωθεί ακόμα περισσότερο και να απαλλαγεί από την κρυφή υπερηφάνεια. Γι’ αυτό του έδωσε εντολή να φάει μαγειρευτό φαγητό για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

 

Σταμάτησε για λίγο τη σκληρή νηστεία και έτσι κατάλαβε ότι δεν είναι ακόμα τόσο δυνατός, άτρωτος από τους πειρασμούς και τις επιθέσεις του διαβόλου και των δαιμόνων. Μετά από ένα μήνα ήταν και πάλι έτοιμος ο μοναχός Αβέρκιος να επιστρέψει στις αυστηρές νηστείες, με περισσότερη αυτογνωσία και ταπείνωση.

 

Τότε είναι που ένιωσε ξανά την καρδιά του να πλημμυρίζει από πίστη, ο εσωτερικός του κόσμος να θερμαίνεται, οι απορίες να λύνονται.

(Μυστικοί ασκητικοί αγώνες του Αγίου Παϊσίου, Μ. Βιτάλης, σελ. 73-74)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top