Με την μελέτη των θείων λόγων μπορείτε να γίνετε άγιοι
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2023

Μας Φωτίζει ο Άγιος Πορφύριος

Με την μελέτη των θείων λόγων μπορείτε να γίνετε άγιοι

Να εντρυφάτε στις Γραφές. Να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το Ψαλτήρι και τους Κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά, μία-μία τις λέξεις. Να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό βοηθάει πολύ. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε, για να το καταλάβετε καλύτερα. Εγώ τί να σας πω! Τα ακούω με δίψα, ξανά και ξανά! Γλυκαίνουν την ψυχή.

 

Εφόσον λοιπόν θα ορέγεσθε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην εκκλησία τα λόγια των Μηναίων, του Ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμαντρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ» με αγάπη και λαχτάρα. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχέγονη κατάσταση, στο αρχαίο κάλλος.

 

Τι λέει ο Θεός; «Προς τίνα επιβλέψω, ει μη προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους!» Αυτόν που αγαπάει τους λόγους Του, ο Χριστός τον χαριτώνει και όλα τα καλά γι’ αυτόν γίνονται εύκολα.

 

Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματηρούς, αγιαζόμαστε. Ευφραίνεται η ψυχούλα μας, ηδύνεται η ακοή μας ακούγοντας τα τροπάρια και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχθεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς χωρίς την θεία χάρη όσες προσπάθειες και να κάνουμε δεν μπορούμε να αγιασθούμε. Ενώ με τη μελέτη του θείου λόγου μπορούμε απλά και χωρίς κόπο να γίνουμε άγιοι.

 

(Από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» Γέροντος Πορφυρίου, Ι. Μονή Χρυσοπηγής)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top