Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

Λαχταράς περισσότερη αγάπη;

 

Στην πραγματικότητα χρειάζεσαι περισσότερο τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη και όταν εκείνος κατοικεί στην καρδιά σου, η αγάπη κατοικεί εκεί μέσα με μεγάλη δύναμη.

 

Για τις λύπες που σου προξενούν οι άνθρωποι, έχε την αγάπη.

 

Για τις στενοχώριες που έρχονται από περιστάσεις της ζωής, έχε την προσευχή.

 

Για κάθε πληγή που ματώνει την καρδιά σου, ψιθύριζε πάντα: Γενηθήτω το θέλημά Σου!

 

Ε. Κ.

 

 

Ε.Κ.

Ιούλιος - Αύγουστος 2023

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Τι θαυμαστό! Άνθρωποι αμαρτωλοί να μπορούμε να λέμε τον Πανάγιο Θεό, Πάτερ ημών, δηλαδή ότι είναι ο πατέρας μας! Πόσο υψηλή είναι η καταγωγή και η τιμή μας αδελφοί χριστιανοί! Ο πατέρας του Μονογενούς Υιού είναι και δικός μας πατέρας. Ο Θεός του είναι και δικός μας Θεός, όπως ο ίδιος το βεβαιώνει, λέγοντας: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεό μου και Θεό υμών (Ιωάν. 20:17).

 

Ας δείξουμε λοιπόν με τα έργα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού.

 

Άγιος είναι ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς άγιοι.

 

Δίκαιος είναι; Ας είμαστε και εμείς δίκαιοι.

 

Είναι αγαθός και ανατέλλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει σε δικαίους και αδίκους; (Ματθ. 5:45). Ας είμαστε και εμείς αγαθοί, κάνοντας το καλό σε φίλους και εχθρούς.

 

Είναι γεμάτος από ευσπλαχνία ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς φιλεύσπλαχνοι και ας δείχνουμε συμπόνια στους πονεμένους αδελφούς μας.

 

Μισεί Εκείνος την αμαρτία; Ας την μισήσουμε και εμείς και ας φύγουμε μακριά της.

 

Μας αγαπάει ο Θεός; Ας αγαπήσουμε και εμείς ο ένας τον άλλον.

 

Συγχωρεί τις αμαρτίες μας; Ας συγχωρούμε και εμείς τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας.

 

Για όλα αυτά μας νουθετεί και ο Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος, λέγοντας: γίνεστε μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά (Εφ. 5:1).

 

Ε.Κ.

 

Ε.Κ.

 Μαΐος – Ιούνιος 2023

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Τι θαυμαστό! Άνθρωποι αμαρτωλοί να μπορούμε να λέμε τον Πανάγιο Θεό, Πάτερ ημών, δηλαδή ότι είναι ο πατέρας μας! Πόσο υψηλή είναι η καταγωγή και η τιμή μας αδελφοί Χριστιανοί! Ο πατέρας του Μονογενούς Υιού είναι και δικός μας πατέρας. Ο Θεός του είναι και δικός μας Θεός, όπως ο ίδιος το βεβαιώνει, λέγοντας: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεό μου και Θεό υμών (Ιωάν. 20:17).

 

Ας δείξουμε λοιπόν με τα έργα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού.

 

Άγιος είναι ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς άγιοι.

 

Δίκαιος είναι; Ας είμαστε και εμείς δίκαιοι.

 

Είναι αγαθός και ανατέλλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει σε δικαίους και αδίκους; (Ματθ. 5:45). Ας είμαστε και εμείς αγαθοί, κάνοντας το καλό σε φίλους και εχθρούς.

 

Είναι γεμάτος από ευσπλαχνία ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς φιλεύσπλαχνοι και ας δείχνουμε συμπόνια στους πονεμένους αδελφούς μας.

 

Μισεί Εκείνος την αμαρτία; Ας την μισήσουμε και εμείς και ας φύγουμε μακριά της.

 

Μας αγαπάει ο Θεός; Ας αγαπήσουμε και εμείς ο ένας τον άλλον.

 

Συγχωρεί τις αμαρτίες μας; Ας συγχωρούμε και εμείς τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας.

 

Για όλα αυτά μας νουθετεί και ο Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος, λέγοντας: γίνεστε μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά (Εφ. 5:1).

 

Ε.Κ.

Ε.Κ.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Ας μετανοήσουμε τώρα που ενεργεί ακόμα η ευσπλαχνία του Θεού για να μην προκαλέσουμε εναντίον μας το έργο της θείας δικαιοσύνης, την αιώνια καταδίκη.

Αν δεν πρόσεξες σαν άνθρωπος και αμάρτησες, μην αποθαρρύνεσαι.

Αναγνώρισε αμέσως την πτώση σου, γονάτισε με ταπείνωση μπροστά στο σπλαχνικό βλέμμα του Θεού, ζήτησε τα ελέη του με τη φωνή του τελώνη, «ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ» και το αμάρτημά σου θα συγχωρεθεί.

 

Ε.Κ.

 

Μάϊος - Ιούνιος 2022

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος και κατέβηκε στη γη; Γιατί δεν παρουσιάστηκε σαν Θεός;

Μα απλούστατα γιατί τότε ο άνθρωπος δεν θα Τον πλησίαζε, φοβούμενος την λάμψη και την δύναμή Του. Θυμήσου τον Μωυσή που είχε σκεπάσει το πρόσωπό του γιατί έλαμπε, όχι επειδή είδε τον Θεό, αλλά επειδή απλά συνομίλησε μαζί Του. Ενώ με το ότι γεννήθηκε ως άνθρωπος ο Χριστός, τώρα, Τον πλησιάζουμε και μαθαίνουμε την αλήθεια, γιατί Εκείνος είναι η αλήθεια και το μέγεθος της αγάπης που έφθασε στον Σταυρό για σένα κα για μένα.

Και εμείς; Εμείς προσπαθούμε να Του δώσουμε την αγάπη μας, άσχετα που δεν είναι το ίδιο μεγάλη όπως η δική Του, γιατί αυτό δεν γίνεται. Όμως Εκείνος την δέχεται αυτή την μικρή αγάπη. Γιατί από σένα δεν ζητά τίποτα άλλο παρά μόνο την αγάπη σου, και είναι χαρούμενος.

Πίστη και αγάπη. Αυτό μόνο ζητά ο Ιησούς μας. Τα υπόλοιπα είναι δικά Του. Ακούμπησε στο στήθος Του, όπως ένα παιδάκι στον πατέρα του. Τι άλλο θέλεις; Έχεις μεγάλο πατέρα.

 
 
Σελίδα 2 από 3

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top