Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022 

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Ψηλά επάνω στο απρόσιτο φως, η καρδιά του καλού Πατέρα μας, κτυπά από αγάπη για μας και γλυκά, πολύ γλυκά, αντηχεί στα αυτιά της ψυχής μας η επαγγελία (υπόσχεση): «Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει» (Προς Εβραίους 13:5).

 


Ένας Παντοδύναμος Θεός κρατάει στο χέρι Tου την ζωή μου. Την ώρα του θανάτου μου, Εκείνος μόνο μπορεί να την ορίσει, όπως και για κάθε άνθρωπο. Αν και ο Χριστιανός δεν πεθαίνει, ούτε κοιμάται, αλλά αναχωρεί προς τον Κύριο και Πατέρα και Δημιουργό του. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

 

Ε.Κ.

 
 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

 

Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο

 

Ο Θεός δεν συγχωρεί και κατόπιν μας αφήνει στους δρόμους να τριγυρνάμε έρημοι και απροστάτευτοι. Μας συγχωρεί και μας φροντίζει. Μας συμπεριφέρεται σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει και απομακρυνθεί από κοντά Του. Με την συγχώρηση που μας δίνει, μας χαρίζει και το δικαίωμα της αποκαταστάσεώς μας, ώστε να είμαστε πλέον μαζί Του. Ο δίκαιος Θεός αγαπά το δημιούργημά Του και γι’ αυτό θυσιάστηκε για τον αμαρτωλό στο πρόσωπο του Υιού Του (Ιωαν. 3:16).

 

Ε.Κ.

 
 
Σελίδα 3 από 3

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top