Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024

 

Η Αγάπη Που Μεταμορφώνει

 

Σε ένα παλιότερο διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας στο Παρίσι, ανακοινώθηκε μία μελέτη που είχε ξεκινήσει πριν από 30 χρόνια από φοιτητές του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς (John Hopkins). Είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για 200 αγόρια ηλικίας 12 μέχρι και 16 ετών. Τα αγόρια αυτά προέρχονταν από τις πιο χαμηλής - από κάθε άποψη - στάθμης των συνοικιών της πόλης.

 

Με βάση τα στοιχεία αυτά έκαναν την πρόβλεψη ότι τα 196 αγόρια θα περνούσαν κάποιο διάστημα της ζωής τους στη φυλακή. Μετά από 25 χρόνια σε μία άλλη ομάδα φοιτητών ανατέθηκε να βρει τα 200 παραπάνω άτομα. Βρήκαν τελικά τα 180 και ανακάλυψαν ότι, μόνον το 6% είχε μπει για λίγο στη φυλακή. Οι προβλέψεις είχαν αποτύχει.

 

Έψαξαν τότε να βρουν πώς έγινε αυτό. Πήραν συνεντεύξεις από τα αγόρια που τώρα ποια ήταν μεγάλοι άντρες, ρωτώντας τους τί επέδρασε θετικά στη ζωή τους. Το 75% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν μία καθηγήτρια και έδωσαν το όνομά της.

 

Οι φοιτητές έψαξαν για τη γυναίκα αυτή. Την βρήκαν σε ένα γηροκομείο. Δεν φάνηκε να παραξενεύτηκε με τα αποτελέσματα της έρευνας. Την ρώτησαν: “Τί αξίες μεταδώσατε σε αυτά τα παιδιά και πώς τα καταφέρατε; Τί μέθοδο εφαρμόσατε;”

 

Εκείνη χαμογέλασε και απάντησε: “Απλώς τα αγαπούσα αυτά τα παιδιά, ναι, τα αγαπούσα. Αυτό είναι όλο.”

 

† Ε. Κ.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2023

 

 

Πόσο περισσότερο χρειαζόμαστε από την ειρήνη του Χριστού στη ζωή μας!

 

Στο πρόσωπό μας ποτέ να μη φανερώνεται η ανυπομονησία.

 

Η φωνή μας ποτέ να μην υψώνεται ψηλότερα από τους τόνους της πραότητας.

 

Στην συμπεριφορά μας ποτέ να μην έχουμε ερεθισμούς και δυστροπίες.

 

Στις κινήσεις μας να είμαστε ήρεμη και γαλήνιοι.

 

 

Ε. Κ.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

Λαχταράς περισσότερη αγάπη;

 

Στην πραγματικότητα χρειάζεσαι περισσότερο τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη και όταν εκείνος κατοικεί στην καρδιά σου, η αγάπη κατοικεί εκεί μέσα με μεγάλη δύναμη.

 

Για τις λύπες που σου προξενούν οι άνθρωποι, έχε την αγάπη.

 

Για τις στενοχώριες που έρχονται από περιστάσεις της ζωής, έχε την προσευχή.

 

Για κάθε πληγή που ματώνει την καρδιά σου, ψιθύριζε πάντα: Γενηθήτω το θέλημά Σου!

 

Ε. Κ.

 

 

Ε.Κ.

Ιούλιος - Αύγουστος 2023

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Τι θαυμαστό! Άνθρωποι αμαρτωλοί να μπορούμε να λέμε τον Πανάγιο Θεό, Πάτερ ημών, δηλαδή ότι είναι ο πατέρας μας! Πόσο υψηλή είναι η καταγωγή και η τιμή μας αδελφοί χριστιανοί! Ο πατέρας του Μονογενούς Υιού είναι και δικός μας πατέρας. Ο Θεός του είναι και δικός μας Θεός, όπως ο ίδιος το βεβαιώνει, λέγοντας: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεό μου και Θεό υμών (Ιωάν. 20:17).

 

Ας δείξουμε λοιπόν με τα έργα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού.

 

Άγιος είναι ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς άγιοι.

 

Δίκαιος είναι; Ας είμαστε και εμείς δίκαιοι.

 

Είναι αγαθός και ανατέλλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει σε δικαίους και αδίκους; (Ματθ. 5:45). Ας είμαστε και εμείς αγαθοί, κάνοντας το καλό σε φίλους και εχθρούς.

 

Είναι γεμάτος από ευσπλαχνία ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς φιλεύσπλαχνοι και ας δείχνουμε συμπόνια στους πονεμένους αδελφούς μας.

 

Μισεί Εκείνος την αμαρτία; Ας την μισήσουμε και εμείς και ας φύγουμε μακριά της.

 

Μας αγαπάει ο Θεός; Ας αγαπήσουμε και εμείς ο ένας τον άλλον.

 

Συγχωρεί τις αμαρτίες μας; Ας συγχωρούμε και εμείς τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας.

 

Για όλα αυτά μας νουθετεί και ο Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος, λέγοντας: γίνεστε μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά (Εφ. 5:1).

 

Ε.Κ.

 

Ε.Κ.

 Μαΐος – Ιούνιος 2023

 

Η στήλη των Αναγνωστών μας

 

Τι θαυμαστό! Άνθρωποι αμαρτωλοί να μπορούμε να λέμε τον Πανάγιο Θεό, Πάτερ ημών, δηλαδή ότι είναι ο πατέρας μας! Πόσο υψηλή είναι η καταγωγή και η τιμή μας αδελφοί Χριστιανοί! Ο πατέρας του Μονογενούς Υιού είναι και δικός μας πατέρας. Ο Θεός του είναι και δικός μας Θεός, όπως ο ίδιος το βεβαιώνει, λέγοντας: Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεό μου και Θεό υμών (Ιωάν. 20:17).

 

Ας δείξουμε λοιπόν με τα έργα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού.

 

Άγιος είναι ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς άγιοι.

 

Δίκαιος είναι; Ας είμαστε και εμείς δίκαιοι.

 

Είναι αγαθός και ανατέλλει τον ήλιο του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει σε δικαίους και αδίκους; (Ματθ. 5:45). Ας είμαστε και εμείς αγαθοί, κάνοντας το καλό σε φίλους και εχθρούς.

 

Είναι γεμάτος από ευσπλαχνία ο Θεός; Ας γίνουμε και εμείς φιλεύσπλαχνοι και ας δείχνουμε συμπόνια στους πονεμένους αδελφούς μας.

 

Μισεί Εκείνος την αμαρτία; Ας την μισήσουμε και εμείς και ας φύγουμε μακριά της.

 

Μας αγαπάει ο Θεός; Ας αγαπήσουμε και εμείς ο ένας τον άλλον.

 

Συγχωρεί τις αμαρτίες μας; Ας συγχωρούμε και εμείς τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας.

 

Για όλα αυτά μας νουθετεί και ο Απόστολος του Χριστού, ο Παύλος, λέγοντας: γίνεστε μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά (Εφ. 5:1).

 

Ε.Κ.

Ε.Κ.

Σελίδα 1 από 2

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top