Μάιος - Ιούνιος 2019

 

Η Προσευχή Ελπίζει Να Λάβει Τα Πάντα

motherpraying

Όλοι σεις οι οποίοι προσεγγίζετε δια να υπηρετήσετε τον Θεόν μάθετε να είσθε ως Αυτός, ταπεινοί, ειρηνικοί και κατά την καρδίαν αληθείς. Μη επιτρέπετε να εισέλθη εις την καρδίαν σας απάτη, δολιότης ή ψυχρότης. Προσπαθείτε να έχετε το Πνεύμα Του, διότι «ει τις Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτος ούκ έστιν αυτού» (Ρωμ. 8,9). Ο Κύριος αναζητεί εντός μας ό,τι είναι όμοιον προς Αυτόν και συγγενές δια να εμβολιασθή η χάρις Του επάνω εις αυτό. Γνώριζε ότι ούτε μία λέξις δεν χάνεται κατά την προσευχήν αν λέγετε αυτήν με την καρδίαν σας. Ο Θεός ακούει κάθε λέξιν και την ζυγίζει. Ενίοτε νομίζομεν ότι οι λόγοι μας πλήττουν εις μάτην τον αέρα και ηχούν ωσάν την φωνήν του ανθρώπου που φωνάζει εις την έρημον. Όχι, όχι δεν είναι τούτο αληθές! Πρέπει να γνωρίζωμεν ότι ο Θεός μας εννοεί όταν προσευχώμεθα, δηλαδή τους λόγους μας, καθώς εννοούν αυτούς και εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται τελείως, διότι ο άνθρωπος είναι εικών του Θεού. Ο Κύριος απαντά εις κάθε επιθυμίαν της καρδίας είτε αύτη εκφράζεται δια λόγου, είτε όχι.

«Δόξα εις την μηδέποτε λείπουσαν δύναμιν του σταυρού Σου Κύριε!» Όταν ο εχθρός με πιέζη με αμαρτωλάς σκέψεις και συναισθήματα και κάμνω με πίστιν το σημείον του σταυρού πολλάκις, η αμαρτία μου αιφνιδίως παρέρχεται, η δυσκολία εξαφανίζεται και γίνομαι ελεύθερος και πάλιν. Δόξα Σοι, Κύριε! Κύριε, μη επιτρέψης τίποτε το σαρκικόν, το υλικόν να μας παρασύρη μακράν Σου. Ικάνωσόν μας να είμαστε πάντοτε μαζί Σου! Πόσον καλόν είναι να είναι κανείς πάντοτε μαζί Σου.

(Η Εν Χριστώ ζωή, Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, σελ. 64,65)

Μάρτιος - Απρίλιος 2019

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

H προσευχή του ουρανού

motherpraying

«Εάν λοιπόν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε όσα είναι επάνω, όπου ο Χριστός κάθεται εις τα δεξιά του Θεού, να σκέπτεσθε τα πράγματα εκεί επάνω και όχι τα επίγεια» (Κολοσσαείς 3:1,2).

Επουράνιε Κύριέ μου και Θεέ μου,

Σε δοξάζω και Σε ευχαριστώ για τη Βασιλεία Σου και για όλα τα επουράνια.

Ζητώ και επιθυμώ την τέλεια αγάπη της Αγίας Τριάδος, την αγάπη των αγγέλων και την αγάπη των Αγίων του ουρανού. Επιθυμώ πάρα πολύ την κοινωνία, τη χαρά, τη λατρεία, τη δοξολογία, τους ύμνους του ουρανού. Χρειάζομαι πάρα πολύ τον δικό Σου άγιο νου και τις δικές Σου άγιες σκέψεις, την αγία Σου καρδιά και τις άγιες επιθυμίες Σου.

Θέλω να βλέπω τους συνανθρώπους μου όπως Εσύ μας βλέπεις από τον ουρανό. Χρειάζομαι απαραίτητα την εγκράτειά Σου για τις άσχημες καταστάσεις της γης, την πειθαρχία Σου να κάνω το σωστό, την καλοσύνη Σου, τον άγιο χαρακτήρα Σου, την αγάπη Σου, την υπομονή Σου, την πραότητά Σου, τη δύναμή Σου, το έλεός Σου, την συγχώρησή Σου, τη δικαιοσύνη Σου, τη γνώση Σου, τη σοφία Σου, τη χάρη Σου, την ευγένειά Σου, τα σπλάχνα οικτιρμών Σου, την επιείκειά Σου σε μας τους αμαρτωλούς και περισσότερο τη μακροθυμία Σου.

Ζητώ από τον Κύριο να μου δίνει την πραότητα, την αγάπη, την ταπείνωση, την εγκράτεια, την πειθαρχία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να με βοηθήσει να γίνω ένα μικρό φως στον κόσμο, ώστε να βοηθώ τους ανθρώπους. Να με αξιώνει να είμαι το νερό και το ψωμί, η οδός, η αλήθεια, η ζωή, ο καλός ποιμένας των ανθρώπων και να είμαι υγιής όπως ο Κύριός μου ο Ιησούς Χριστός.

Ζητώ από τον Κύριο να με κάνει έναν αγνό και καθαρό άνθρωπο. Να διδάσκω την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος, να βοηθάω και να συμπαραστέκομαι στους αδύνατους και αρρώστους αδελφούς μου. Να με βοηθήσει να έχω αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Να φωτίζω τους ανθρώπους με τη ζωή μου και τα έργα μου.

Ζητώ και επιθυμώ, Κύριε, την ειρήνη, την ηρεμία, τη γαλήνη και την ευτυχία του ουρανού. Έχω μεγάλη ανάγκη να επικοινωνώ με τους συνανθρώπους μου, όπως οι Άγιοι του ουρανού επικοινωνούν και αγαπούν ο ένας τον άλλον.

Ζητώ και επιθυμώ, Κύριε, να δω στη ζωή μου την αγνότητα, την καθαρότητα, την αγιότητα και την προθυμία και υπακοή των αγγέλων να Σε υπηρετούν και να υπηρετούν κι εμάς εδώ κάτω στη γη. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος εάν θα μπορούσα να μάθω τους ύμνους που ψάλλουν και τον τρόπο που Σε δοξάζουν.

Ζητώ και επιθυμώ, Κύριε, την ευλογημένη και άγια ζωή των Αγίων του ουρανού. Μια ζωή χωρίς δάκρυα, χωρίς λύπη και θλίψη, χωρίς άγχος και πόνο (Αποκ. 21:4). Τη ζωή χωρίς νύχτα (Αποκ.22:5), χωρίς αμαρτία και αμετανόητους αμαρτωλούς (Αποκ. 21:8).

Ζητώ και επιθυμώ τον ουρανό εδώ κάτω στη γη, όπου ο ήλιος θα είσαι Εσύ Κύριε και η δόξα Σου (Αποκ. 21:23).

Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσε μου τη ζωή Σου και τη ζωή όλων των κατοίκων του ουρανού. Aμήν.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Το Πνευματικό Χάδι της Προσευχής

motherpraying

Κάθε φορά που ο Γέροντας Πορφύριος μιλούσε για την προσευχή, αντιλαμβανόμουν ότι δεν εννοούσε μια προσπάθεια επιδερμική και αποσπασματική, αλλά βαθιά και διαρκή. Κάποτε, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα του παιδιού μιας γνωστής στο Γέροντα και σε μένα μητέρας, η οποία μού ζήτησε να τον ρωτήσω σχετικά, μου είπε:

Το παιδί είναι καλό, δεν το θέλει αυτό που κάνει, αλλά αναγκάζεται, είναι δεμένο από κάτι. Δεν διορθώνεται με τη λογική, δεν μπορείς να το πείσεις με συμβουλές, ούτε να το αναγκάσεις με απειλές. Αυτό θα κάνει τα αντίθετα. Μπορεί να γίνει χειρότερα, μπορεί να μείνει έτσι, μπορεί και να απαλλαγεί απ’ αυτό. Για να απαλλαγεί, πρέπει να αγιασθεί η μητέρα του. Για να ελευθερωθεί, θέλει κοντά του έναν άγιο άνθρωπο, με πολλή αγάπη, που δε θα του κάνει διδασκαλία, ούτε θα το φοβερίζει, αλλά θα ζει με αγιότητα, και το παιδί που θα τον βλέπει, θα ζηλέψει και θα τον μιμηθεί. Προ πάντων, το παιδί θέλει κοντά του έναν άνθρωπο πολλής και θερμής προσευχής. Η προσευχή κάνει θαύματα. Δεν πρέπει η μητέρα να αρκείται στο αισθητό χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής. Όταν πάει να το χαϊδέψει χωρίς προσευχή, το παιδί κάνει έτσι (απλώνει βίαια τα χέρια και απωθεί την μητέρα). Όταν όμως, χωρίς να το χαϊδέψει, κάνει μυστικά για το παιδί της θερμή προσευχή, τότε αυτό αισθάνεται στην ψυχή του ένα ανεξήγητο, για εκείνο, πνευματικό χάδι, που το ελκύει προς την μητέρα του. Η μητέρα στην προσευχή της για το παιδί πρέπει να λιώνει σαν τη λαμπάδα. Να προσεύχεται σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό, ν’ αγκαλιάζει μυστικά το παιδί της.

(Γέροντος Πορφυρίου,

Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών, σελ. 75, 76)

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

 

Ο Άγιος Πορφύριος Μας Μιλάει Για Την Προσευχή

karavi

Στη ζωή μου την πρώτη θέση έχει η προσευχή. Δεν φοβούμαι την κόλαση και δεν σκέπτομαι τον Παράδεισο. Ζητώ μόνο απ’ τον Θεό να ελεήσει όλον τον κόσμο κι εμένα. Αν λέγω το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» έντονα, ακόμη κι όταν έχω κόσμο, δεν αποσπώμαι απ’ την προσευχή. Το ίδιο είναι. Προσεύχομαι, τους δέχομαι όλους με Πνεύμα Χριστού και είμαι πρόθυμος να εύχομαι για τον κόσμο. Προσπαθώ ν’ αγαπήσω τον Χριστό. Αυτό είναι η επιδίωξή μου, Λόγω των πολλών μου ασθενειών, δεν μπορώ να μιλάω πολύ. Περισσότερο, όμως, βοηθάει η προσευχή παρά τα λόγια.

Προσεύχομαι για τα θέματά σας, αλλ’ αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει κι από σας μία ανταπόκριση. Ο Θεός, που στέλνει την χάρη Του σ’ εμάς, πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοικτή, ώστε να τη δεχθεί. Κι ό,τι επιτρέψει Εκείνος θα είναι προς την ψυχική μας ωφέλεια. Όχι όμως, ημών προσευχομένων, υμών δε κοιμωμένων.

Γι’ αυτούς που σας κατηγορούν να κάνετε προσευχή. Να λέτε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όχι «ελέησέ τον», και θα είναι μες στην προσευχή αυτή κι εκείνος που σας κατηγορεί. Σας λέει ο άλλος κάτι στενόχωρο; Ο Θεός το ξέρει. Εσείς ν’ ανοίγετε τα χέρια σας στον Θεό λέγοντας, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να τον κάνετε ένα με τον εαυτό σας. Κι Εκείνος γνωρίζει τί τον βασανίζει βαθιά μέσα του και βλέποντας την αγάπη σας σπεύδει εις βοήθειαν. Εκείνος ερευνά τους πόθους της καρδιάς. Τί λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους; «Ο δε ερευνών τας καρδίας οίδε τι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων.»

«ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ» γέροντος Πορφυρίου σελ. 284, 285

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

 

Δέηση Αποστόλου Παύλου

dehshappaylos

«Γι’ αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σ’ όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια.

Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη, και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη.

Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση.

Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού.

Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα απ’ όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σ’ εμάς.

Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.

(Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, 14-21)

Σελίδα 5 από 14

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top