Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020

 

Αυτομεμψία

prosefxi

Tο ταπεινό φρόνημα πολύ βοηθά την προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ταπείνωσις», σελ. 54-56, περιγράφει έναν ωραίο τρόπο απόκτησης ταπεινού φρονήματος.

Μεταξύ των μέσων των βοηθούντων εις την απόκτησιν της ταπεινοφροσύνης, εξαίρετον θέσιν κατέχει η αυτομεμψία. Λαμπρόν ταπεινοποιόν μέσον. Την συνιστούν θερμώς όλοι οι άγιοι πατέρες. Ο στύλος της φωτιάς Μέγας Αντώνιος είπε προς τον στύλον της διακρίσεως Όσιον Ποιμένα «ότι η μεγαλύτερη δυναστεία (δύναμις) του ανθρώπου είναι, ίνα επάνω αυτού βάλη το σφάλμα του ενώπιον Κυρίου, και προσδοκήσει (και να περιμένει) πειρασμόν έως εσχάτης ανάπαυσης». Άλλο η αυτομεμψία, η οποία είναι εσωκάρδιος κυρίως εργασία και άλλο η ταπεινολογία, η οποία όπως λέγει ο Όσιος Βαρσανούφιος προκαλεί κενοδοξίαν (Σ.Σ. ο κενόδοξος άνθρωπος νοιάζεται να επιδιώκει πράγματα μάταια, ασήμαντα, και να τα επιδεικνύει).

Ο Άγιος Ζωσιμάς, προς απόδειξιν της χάριτος και δυνάμεως την οποίαν έχει η αυτομεμψία (να θεωρή τις εαυτόν υπεύθυνον εις όλα) είπεν ότι αδελφός τις μονάζων παρά τον Ιορδάνην του διηγήθη τα εξής: «Είχα κάποτε έναν διάκονον ο οποίος με υποπτεύθηκε δια κάποιον παράπτωμα. Τον διαβεβαίωσα ότι δεν είχα πράξει αυτό, αλλ’ εκείνος επέμενε. Τότε είπα εις τον εαυτόν μου. Λησμονείς ότι έχεις πράξει τόσα άλλα; Παραδέξου λοιπόν, ότι και αυτό το έπραξες και το ελησμόνησες. Με αυτάς τας σκέψεις επήγα εις το κελλί του διακόνου να του βάλω μετάνοιαν. Αλλά μόλις άνοιξε, έπεσεν εκείνος εις τα πόδια μου λέγων μοι: «συγχώρησόν μοι, υπό δαιμόνων εχλευάσθην, εν αληθεία γαρ επληροφόρησέ με ο Θεός, ότι ουδεμίαν σχέσιν έχεις με το σφάλμα εκείνο». Και προσθέτει ο Άγιος Ζωσιμάς: «Οράς τι δύναται η ταπείνωσις, ήτοι τον εαυτόν μεμεσθαι; Εις ποίους βαθμούς προκοπής ανάγει τον ταύτην κατέχοντα;»

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

 

Η Δύναμη της Προσευχής

prosefxi

Με την προσευχή συνομιλούμε με τον Θεό με λόγια νοητά, ο δε Θεός ανταποκρίνεται άμεσα και έμμεσα. Μας δίνει δηλαδή αμέσως τη βεβαιότητα ότι μάς άκουσε και ότι τα προβλήματά μας είναι στα χέρια Του, στο σχέδιο της προνοίας Του για μας. Στη συνέχεια δε ανταποκρίνεται με τα πράγματα, παρέχοντάς μας τα πνευματικά και υλικά αγαθά που έχουμε ανάγκη, εφόσον είναι προς το συμφέρον μας.

Με την προσευχή δοξάζουμε τον Θεό, την άπειρη δύναμή Του, την αγιότητά Του, τη σοφία Του και την αγαθότητά Του. Τον ευχαριστούμε για τα πνευματικά και υλικά αγαθά που μας χαρίζει. Και Του ζητάμε όχι μόνο να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, αλλά και να μας δώσει κάθε πνευματικό και υλικό αγαθό, που μας είναι απαραίτητο για τον αγώνα της ζωής. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε τι που έχουμε προέρχεται από τον ίδιο τον Θεό: «Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι, κατεβαίνον από του πατρός των φώτων» (Ιακώβ 1:17).

Η ελπίδα προς τον Ουράνιο Πατέρα μάς δίνει τη δύναμη να αποτεινόμαστε σ’ Αυτόν, να Τον δοξολογούμε, να Τον ευχαριστούμε και να Του ζητάμε κάθε τι που έχουμε ανάγκη, τόσο πνευματικό όσο και υλικό. Η ελπίδα μας αυτή προς τον Θεό επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται με τη θερμή μας προσευχή. Η προσευχή κατά τον μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι το πανίσχυρο όπλο των πιστών. Και ο Κύριος κατά την ενανθρώπηση έκανε συνεχή χρήση της προσευχής. Καθώς δε μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «ην δανυκτερεύων εν τη προσευχή του Θεού» (Λουκ. 6:12), δηλαδή διέθετε ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος.

Κατά τον ίδιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, η προσευχή τιμά τον άνθρωπο, εκδιώκει τα πάθη, η δε «εκ βαθέων» δύναμή της απαλύνει τη σκληρότητα της ψυχής. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την προσευχή, ούτε ίσο προς αυτή. Με την προσευχή επιτυγχάνουμε την προστασία μας ενάντια στον πνευματικό εχθρό (τον σατανά).

Ο άνθρωπος μόλις ανυψώνει τα χέρια του προς τον ουρανό και αρχίσει να προσεύχεται, αμέσως απομακρύνεται νοερώς από τα εγκόσμια, μεταφέρεται στη μέλλουσα ζωή, φαντάζεται τα ουράνια και μετέχει της θείας δόξας, εφ’ όσον βέβαια προσεύχεται με προσοχή, κατάνυξη και αφοσίωση.

(Η δύναμη της προσευχής, Αθαν. Ι. Δεληκωστόπουλου, σελ. 5,6)

Ιούλιος - Αύγουστος 2020

 

Η Δυναμική Της Προσευχής

prosefxi

Και τι θα λέω, όταν προσεύχομαι; Θα με ρωτήσεις. Θα λες την πιο μικρή σε έκταση, αλλά και την πιο φοβερή για τους δαίμονες προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λίγες οι λέξεις, μεγάλες οι ωφέλειες. Είναι οι φράσεις αυτές τα μέσα για να ξανοιχτείς στο πέλαγος της φιλανθρωπίας και της απεραντοσύνης της θείας αγάπης.

Βρίσκεσαι μέσα στο ναό; Φώναξε με τη σκέψη σου. Ο Θεός μας ακούει και όταν σωπαίνουμε και όταν μυστικά επικοινωνούμε. Δεν είναι ο τόπος που μας κάνει να προσευχόμαστε, όσο ο τρόπος της προσευχής. Και στο λουτρό ακόμη να βρίσκεσαι, να κινείς τα χείλη σου προσευχόμενος. Όπου κι αν βρίσκεσαι, να έχεις διάθεση προσευχής. Ολόκληρη η κτίση, όλη η δημιουργία, η ίδια η φύση μπορεί να γίνει ναός του Θεού και να προσευχηθείς. Μα κι εσύ ο ίδιος δεν είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο (Α’ Κορινθ. 6:19) και μου λες ότι ψάχνεις τόπο για να προσευχηθείς;

Ο Μωυσής, ευρισκόμενος μεταξύ της θάλασσας που απλωνόταν μπροστά και των Αιγυπτίων που έρχονταν από πίσω, προσευχόταν στο Θεό και ζητούσε τη βοήθειά Του. Προσευχόταν μυστικά, χωρίς να λέει ούτε λέξη, παρακαλούσε εσωτερικά, χωρίς να ψελλίζουν τα χείλη του. Τόση ήταν η αμηχανία του. Και μολονότι από την αγωνία του δεν ακουγόταν η φωνή του, ο Κύριος του είπε: «Τι μου φωνάζεις;» Ο Θεός άκουγε το Μωυσή, αν και αυτός δεν μιλούσε.

Όταν έρχονται δοκιμασίες και σε κατακλύζουν οι πειρασμοί, να ζητάς καταφύγιο ασφαλείας και σιγουριάς στην προσευχή και να Τον καλείς μυστικά σε βοήθεια. Αυτός θα είναι πάντα κοντά σου, όταν Τον επιθυμείς, γι’ αυτό δεν χρειάζεται να Τον καλέσεις σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, όπως κάνεις με τους ανθρώπους. «Θα φωνάξεις στο Θεό, κι Εκείνος θα σ’ ακούσει», όπως μας λέει ο Προφήτης Ησαΐας, «Εσύ θα προσεύχεσαι, κι Εκείνος θα σου απαντά. Να, εδώ είμαι, δίπλα σου και σ’ ακούω». Αν αγωνίζεσαι, να διατηρείς την καρδιά σου καθαρή από τα πάθη και ο Κύριος θα σ’ ακούει πάντοτε.

(Προσευχή», Πρεσβ. Ηλία Γ. Διακουμάκος, σελ. 45-47)

Μάιος - Ιούνιος 2020

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Προσευχή Ευγνωμοσύνης

Αγίου Σιλουανού

prosefxi

«Κύριε η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου.

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δε λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο!

Εγώ πάντοτε σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Συ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου.

Το ιλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τί να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιόν αίνο να Σου προσφέρω; Συ δίνεις τη χάρη σου, για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά μου από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη.

Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από Σένα. Γι’ αυτό με δάκρυα Σε ζητώ, και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου…

Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον Εσένα. Συ με έπλασες, Συ με φώτισες με το άγιο Βάπτισμα, Συ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο Σώμα και Αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την άγια ταπείνωσή σου. Αμήν».

Μάρτιος - Απρίλιος 2020

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Η Συμφέρουσα Απάντηση Στην Προσευχή

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

prosefxi

Λέτε, γιατί δεν ανταποκρίνεται ο Θεός στις προσευχές και στις παρακλήσεις μας; Θα απαντήσω γι’ άλλη μια φορά ακόμη. Διότι, συνήθως, Του ζητάμε πράγματα βλαβερά, νομίζοντας πως είναι και καλά και ωφέλιμα. Αλλά ποιος γνωρίζει καλύτερα το συμφέρον μας; Όχι, άνθρωπέ μου, δεν γνωρίζεις καλύτερα από τον Θεό το συμφέρον σου. Εκείνος είναι που το γνωρίζει καλύτερα, και γι’ αυτό δεν εισακούει την προσευχή σου και δεν απαντάει στο αίτημά σου.

Αν οι γονείς δεν δίνουν πάντα στα παιδιά τους ό,τι τους ζητούν, όχι βέβαια επειδή τα μισούν, μα επειδή απεναντίας τα αγαπούν υπερβολικά, πολύ περισσότερο από τους γονείς μας ο Θεός και μας αγαπά και μας φροντίζει, και απ’ όλους γνωρίζει καλύτερα ποιο είναι το καλό μας.

Όταν, λοιπόν, αποκάνεις προσευχόμενος στον Κύριο κι Εκείνος δεν σου απαντά στην ικεσία σου, μην παραπονιέσαι. Ξεχνάς πόσες φορές εσύ άκουσες κάποιο φτωχό να σε παρακαλεί να τον βοηθήσεις και δεν του έδωσες σημασία; Και αυτό το έκανες από σκληρότητα, ενώ ο Θεός το κάνει από φιλανθρωπία. Ωστόσο, ενώ δεν δέχεσαι να κατηγορήσουν εσένα, που από σκληρότητα δεν άκουσες το φτωχό, κατηγορείς όμως τον Θεό, που από φιλανθρωπία και αγάπη δεν σε ακούει.

Είπα, όμως προηγουμένως ότι κι όταν ακόμα δεν σε ακούει, η ωφέλειά σου από την προσευχή είναι μεγάλη. Γιατί, προσευχόμενος και παρακαλώντας τον Θεό έχεις δύο κέρδη. Το ένα, έχεις επικοινωνία με τον Θεό και η καρδιά σου είναι πάντα ζεστή από την παρουσία Του και το δεύτερο, ελαχιστοποιείς τις αφορμές για να αμαρτάνεις. Διότι, άνθρωπος που προσεύχεται και επικοινωνεί με τον Θεό, υψώνει το νου του στον ουρανό και ικετεύει τον Κύριο, γίνεται ανώτερος από τα ανθρώπινα πάθη, αποκτάει πνευματικά ενδιαφέροντα και δεν δένεται με τα υλικά πράγματα.

«Προσευχή», Πρεσβ. Ηλίας Γ. Διακουμάκος

Σελίδα 4 από 15

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top