Εμπόδια στην Προσευχή
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Μαΐος – Ιούνιος 2023

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH 

Εμπόδια στην Προσευχή

 

proseyxh

 

Όταν μόνος σου προσεύχεσαι και αισθάνεσαι ατονία πνευματική και μελαγχολία εξαιτίας της μοναξιάς σου να θυμάσαι ότι η Αγία Τριάδα σε βλέπει με μάτια λαμπρότερα και από τον ήλιο. Σε βλέπουν όλοι οι άγγελοι και ο φύλακας-άγγελός σου. Σε βλέπουν όλοι οι Άγιοι τού Θεού. Και πράγματι σε βλέπουν διότι είναι ένα μαζί με τον Θεό και όπου είναι ο Θεός είναι και αυτοί. Όπου είναι ο ήλιος εκεί είναι και οι ακτίνες του. Προσπάθησε να εννοείς τι σημαίνει αυτό.

 

Πάντοτε να προσεύχεσαι με ζεστή καρδιά και αυτό θα το πετύχεις εάν δεν τρως πολύ και δεν πίνεις πολύ πριν την προσευχή. Επίσης να θυμάσαι Σε ποιον μιλάς. Οι άνθρωποι λησμονούν ότι συνομιλούν με τον Θεό πού είναι άγρυπνος που βλέπει τα πάντα. Λησμονούν ότι όλες οι ουράνιες δυνάμεις και οι άγιοι τού Θεού ακούν την συνομιλία τους με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, να βάζει κατά μέρος κάθε κοσμική σκέψη, να φροντίζει μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του.

 

Όταν προσεύχεσαι, να ακολουθείς τον εξής κανόνα: είναι καλύτερα να πεις πέντε μόνο λέξεις, αλλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου, παρά δέκα χιλιάδες λέξεις μόνο με τα χείλη σου. Όταν δεις ότι η καρδιά σου είναι παγωμένη, σταμάτησε για λίγο την προσευχή σου και ζέστανε την καρδιά σου, παρουσιάζοντας μπροστά σου την κακία σου και την πνευματική σου φτώχεια. Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει εκείνους που κοπιάζουν γι’ Αυτόν. Και να θυμάσαι ότι με όποιο μέτρο μετράς, έτσι θα σε μετρήσει και ο Θεός και θα σε ανταμείψει για την ειλικρίνεια των λόγων της προσευχής σου, αποστέλλοντάς σου την ανάλογη ποσότητα πνευματικού φωτός, ειρήνης και χαράς.

 

(Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, Η εν Χριστώ Ζωή, σελ. 80-81)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top