Πώς Μπορεί Κανείς Να Αγαπά Χωρίς Να Προσεύχεται;
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH 

Πώς Μπορεί Κανείς Να Αγαπά Χωρίς Να Προσεύχεται;

 

proseyxh

 

Πολλοί άνθρωποι αγαπούν την ανάγνωση ωφέλιμων βιβλίων. Καλό είναι αυτό. Όμως το καλύτερο όλων είναι η προσευχή.

 

Πώς μπορεί κανείς να αγαπά χωρίς να προσεύχεται;

 

Αυτός που αγαπά τον Κύριο έχει την ικανότητα να Τον σκέφτεται μέρα και νύχτα, γιατί καμιά απασχόληση δεν μπορεί να τον εμποδίσει να αγαπά τον Θεό. Αν δεν έχεις τον νου σου στον Κύριο, δεν θα προσεύχεσαι πια. Χωρίς προσευχή, η ψυχή δεν θα κατοικεί στην αγάπη του Θεού, διότι μέσα από την προσευχή έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος.

 

Η προσευχή που διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο από συνήθεια, χωρίς η καρδιά του πιστού να ραγίζει από το βάρος των αμαρτιών, δεν γίνεται αποδεκτή από τον Κύριο.

 

π. Μάξιμος Εγκέρ

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top