Οι Πατέρες της Εκκλησίας Για Την Ευχή
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2022

 

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας Για Την Ευχή 

 

proseyxh

 

Ο Ησύχιος για την προσευχή γράφει τα εξής: «Καθώς είναι αδύνατο να ζήσει κανείς χωρίς ψωμί και νερό, έτσι είναι αδύνατον χωρίς την προσευχή του νου και την καθαρότητα της καρδιάς να νιώσει η ψυχή κάτι το πνευματικό ή να πράξει κάτι που ν’ αρέσει στο Θεό».

 

Ο Ησαΐας ο Πρεσβύτερος συμπληρώνει: «Καθώς είναι αδύνατον άνθρωπος που περπατάει στη γη να μην αναπνέει τον αέρα τούτο, έτσι είναι αδύνατον να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τους εμπαθείς λογισμούς και να διώξουμε απ’ αυτήν τους νοητούς εχθρούς δαίμονες, χωρίς την συχνή επίκληση του Κυρίου Ιησού! Εκείνος που δεν έχει ευχή καθαρή από πονηρούς λογισμούς, αυτός δεν έχει τα απαιτούμενα όπλα για να μαστιγώνει με την ευχή και να καταφλέγει τους δαίμονες. Μεγάλο όντως αγαθό, δοκιμασμένο με την πείρα, παραλάβαμε από τους Πατέρες, την συνεχή επίκληση του Κυρίου Ιησού κατά των δαιμόνων, με την οποία και μόνον όποιος θέλει, μπορεί να καθαρίσει την καρδιά του! Και η Αγία Γραφή, επιβεβαιώνει: «Ισραηλίτες ετοιμάζεστε να επικαλείστε το Όνομα του Κυρίου του Θεού» και «χωρίς Εμένα τίποτα δεν μπορείτε» και «ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ ούτος φέρει καρπόν πολύν». Μεγάλο, λοιπόν, αγαθόν είναι η ευχή, διότι καθαρίζει την καρδιά, μέσω της οποίας ο Θεός φανερώνεται στους πιστούς».

 

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης μας δίνει τις πιο κάτω συμβουλές για την ευχή: «Από τους Πατέρες, άλλοι μεν ορίζουν να λέμε την ευχή, δηλαδή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησόν με» που είναι το ευκολότερο. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει Κύριον τον Ιησούν, αν δεν έχει μέσα του το Άγιον Πνεύμα! Και πάλιν οι Πατέρες διδάσκουν να λέγεται η ευχή με το στόμα ή με τον νουν. Εγώ, λέει ο Άγιος, συνιστώ και με τα δύο, δηλαδή και με το στόμα και με τον νου. Και τούτο να γίνεται μέχρις ότου, με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, ο νους να μπορεί συνέχεια να εύχεται».

 

(«Αδιαλείπτως προσεύχεσθε», Αγιορείτου Μοναχού, σελ. 45, 46)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top