Υπαπαντή του Κυρίου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Υπαπαντή του Κυρίου

Η Υπαπαντή

Αποτελεί μεγάλη θρησκευτική γιορτή η Υπαπαντή του Κυρίου. Ας θυμηθούμε το γεγονός, που παρόμοιο γίνεται και σήμερα.

Σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, μετά τη γέννηση του πρωτότοκου, πήγαιναν οι γονείς στο ναό του Σολομώντος με το παιδί τους για να το αφιερώσουν στον Θεό, με μία προσφορά που την όριζε ο νόμος. Έτσι, ο Ιωσήφ και η Μαρία ήρθαν με το παιδί (τον Ιησού) στο ναό. Εκεί ιερέας ήταν ο Συμεών, άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής. Ο Θεός τον είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα πέθαινε, πριν δει «τον Χριστόν του Κυρίου».

Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Συμεών τον πήρε στην αγκαλιά του και γεμάτος αγαλλίαση είπε: «Νυν απολύεις τον δούλον Σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα Σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το Σωτήριόν Σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών…» (Λουκ. 2:29).

«Τώρα ας πεθάνω», είπε, «αφού έπιασα στα χέρια μου τον Σωτήρα του κόσμου». Ασύλληπτη χαρά ένιωσε στα βάθη της ψυχής του ο Άγιος Συμεών. Προφήτευσε και άλλα ο Άγιος Συμεών για τον Χριστό. Είπε: «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον» (Λουκ. 2:34).

Πράγματι, διαίρεσε τους Ισραηλίτες η διδαχή του Χριστού. Πολλοί τον αγάπησαν απεριόριστα, ενώ άλλοι τον αντιμετώπισαν με μίσος, με εχθρότητα, μέχρι που τον οδήγησαν στη σταύρωση.

Πράγματι αντιλεγόμενο σημείο ο Χριστός, σωτηριολογικό και παγκόσμιο το κήρυγμά του: «Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό» (Γαλ. 3:28). Σε όλους ίση η αγάπη Του και η θυσία Του.

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top