Ο Ιησούς Χριστός Θεραπεύει το Άγχος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017

 

work-stressΗ διαμόρφωση της σύγχρονης ζωής έχει προξενήσει τέτοιες καταστάσεις, που δημιουργούν σε πολλούς ανθρώπους το άγχος. Μερικές από τις αιτίες του άγχους είναι: το αγχογόνο οικογενειακό περιβάλλον, οι παιδικοί φόβοι, οι αγχώδεις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, οι μετακινήσεις, η οικονομική και πολιτική αστάθεια, ο φόβος του θανάτου, οι τύψεις της συνείδησης, ο έλεγχος της αμαρτίας και πολλές άλλες.

Για τη θεραπεία του άγχους, η επιστήμη προτείνει τα ελαφρά ή ισχυρά αγχολυτικά, ηρεμιστικά ή θυμοληπτικά φάρμακα, την αποευαισθητοποίηση, την ψυχανάλυση, την απομάκρυνση από το αγχογόνο περιβάλλον και άλλα.

Η θεραπεία του άγχους ως ψυχο-πνευματική ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χρειάζεται υπερφυσική επέμβαση. Ως ψυχο-πνευματική οντότητα πλάστηκε «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν Θεού». Ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο ριζικά και να τον ελευθερώσει από το άγχος. Αυτός που έπλασε τον άνθρωπο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τι πάσχει. Αυτός, ο Θεός της αγάπης, και θέλει και μπορεί να τον θεραπεύσει.

 

Για την θεραπεία του άγχους και κάθε θεραπεία σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ασθένειας, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, έχυσε το αίμα Του επάνω στο Σταυρό. Έτσι, καθένας που αισθάνεται την ανάγκη να θεραπευτεί και να σωθεί από την αμαρτία, μπορεί με συναίσθηση της ανικανότητας και της αμαρτωλότητάς του και με πίστη στο σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, να ζητήσει τη σωματική του θεραπεία και την πνευματική του σωτηρία.

 

Ο τελειότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος θεραπείας του άγχους και κάθε ψυχικής αρρώστιας προσφέρεται δωρεάν από τον Θεό και τη δύναμή Του. Χιλιάδες άνθρωποι που υπέφεραν από το άγχος για πολλά χρόνια, αφού δοκίμασαν πολλές και διάφορες θεραπείες, όταν στράφηκαν στον Θεό και με συντριβή και μετάνοια ζήτησαν τη θεραπεία και τη σωτηρία της ψυχής τους, ελευθερώθηκαν από το άγχος και έγιναν υγιείς. Ο Ιησούς Χριστός, που γιάτρευε χειρότερες ψυχικές και πνευματικές ασθένειες, όπως οι δαιμονισμένοι, είναι ο ίδιος και σήμερα και θεραπεύει αυτούς που με ειλικρίνεια και με ταπείνωση Τον πλησιάζουν και ζητούν τη βοήθειά Του.

 

Όποιος, λοιπόν, υποφέρει από άγχος, δεν έχει παρά να δοκιμάσει τη συνταγή του Θεού. Η θεραπεία του άγχους εξαρτάται από το αν ο άνθρωπος θα θελήσει να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, να παραδεχτεί ότι έφυγε από κοντά Του –και αυτός είναι ο λόγος που υποφέρει– και να ζητήσει με μετάνοια και πίστη, ο καλός Θεός να τον θεραπεύσει. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου και ο Θεός να αρνηθεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είπε: «Αν κάτι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω» (Ιωάν. 14:14). Ο Θεάνθρωπος και θέλει και μπορεί να μας ελευθερώσει από το άγχος, που τόσο κακό κάνει στον άνθρωπο.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top