Πολυλογία - Αργολογία
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016

 

blablaΤα πολλά λόγια, η πολυλογία, τα απερίσκεπτα λόγια, τα άστοχα και απρόσεκτα λόγια, μόνο προβλήματα και ακαταστασίες δημιουργούν. Και τούτο διότι «εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξη αμαρτία» (Παροιμ. 1:19). Είναι αδύνατον να ομιλεί κανείς συνέχεια, να λέει ό,τι του έρχεται στα χείλη και να μην πέφτει στα λάθη του λόγου. Ο Μ. Βασίλειος τονίζει ότι κάθε λόγος που δεν βοηθά στην πνευματική ωφέλεια και οικοδομή της πίστεως, είναι αργολογία, ακόμη και όταν εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο λόγος αυτός είναι καλός.

Τέτοιοι είναι οι λόγοι που πικραίνουν, που εκθέτουν, που αποκαλύπτουν μυστικά, που πληγώνουν και τραυματίζουν ψυχικά τον άλλον. Λόγια που λέγονται άκαιρα, άνευ λόγου, χωρίς νόημα, χωρίς ηθικό κριτήριο, χωρίς ντροπή. Συζητήσεις ατελείωτες, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, χωρίς αιτία και προηγούμενη σκέψη.

Ο λόγος του Θεού μάς προειδοποιεί για το μέγιστο κίνδυνο που διατρέχει όποιος λέει πολλά και απερίσκεπτα λόγια. «Ο πλεονάζων λόγω βδελυχθήσεται», δηλ. όποιος ομιλεί πολύ και δεν βάζει χαλινό στη γλώσσα του, αυτόν θα τον βαρεθούν και θα τον αποστραφούν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό του άμυαλου και ανόητου ανθρώπου, γράφει ο Εκκλησιαστής, το να λέει πολλά λόγια: «άφρων πληθυνεί λόγους» (Εκκλησ. 1:14). Ο ασύνετος άνθρωπος, επειδή δεν έχει τίποτε ωραίο και υψηλό μέσα του, συνέχεια πολυλογεί και γεμίζει τους άλλους με ατέλειωτες ανοησίες.

Όποιος αγαπά την ζωή του και θέλει την ψυχική του ηρεμία, πρέπει να κάνει οικονομία στα λόγια του και να μη λέγει πολλά άκαιρα και επικίνδυνα, που πιθανόν να προκαλέσουν ζητήματα. «Ο αγαπών ζωής φείδεται στόματος αυτού» (Παροιμ. 16:17).

«ΛΟΓΟΣ», Γεωρ. Σπ. Κωτσάκη, σελ. 108,109

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top