Η χαρά της Αναστάσεως
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2013

 

Myrofores«Και διαγενομένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι αλείψουσιν Αυτόν».

Άνοιξη! Ο ήλιος δεν έχει ακόμη ανατείλει πίσω από τις αχνές σιλουέτες των βουνών, όταν οι τρεις γυναίκες γρήγορες και σιωπηλές περνούν μέσα από τον κήπο του Ιωσήφ, εκείνο το πρωινό, και φέρνοντας αρώματα φτάνουν στο μνημείο, για να αλείψουν με αυτά το σώμα του Διδασκάλου τους.

Δεν τις τρόμαξε η ερημιά του μακρινού τούτου τόπου, της νύχτας το σκοτάδι που ακόμη δεν είχε διαλυθεί, τα πιθανά συναπαντήματα, η κουστωδία.

Στις ψυχές τους υπάρχει πόνος ανείπωτος, ενώ ακόμη αντηχεί η φοβερή βοή του πλήθους «άρον άρον σταύρωσον Αυτόν», το μαρτύριο του Γολγοθά, η μεγάλη κραυγή του «Τετέλεσται» που σαν πέτρα βαραίνουν αφάνταστα την ψυχή τους.

Σε απάντηση αυτής της κίνησης λατρείας και αφοσίωσης δέχονται την Καλή Είδηση της Αναστάσεως. «Ζητείτε Ιησού τον Ναζαρηνόν, τον Εσταυρωμένον. Ηγέρθη, ουκ εστίν ώδε, ιδέ ο τόπος όπου έθηκαν Αυτόν». Τα αρώματα πια δεν χρειάζονται, γιατί όλη η γη αρωματίστηκε με την Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού έρχεται να μας επανατοποθετήσει στο αρχικό κάλλος του Παραδείσου. Να μας χαρίσει την αιωνιότητα μακριά από το φάσμα του πραγματικού θανάτου. Καταργείται το κράτος του θανάτου και ο διάβολος καταπατάται. Τα πάντα, ορατά και αόρατα γιορτάζουν την έγερση του Χριστού. Και το πρώτο μήνυμα της Αναστάσεως είναι «Χαίρετε».

Έτσι, η χαρά της Αναστάσεως είναι συνδεδεμένη με την αναγέννηση της ζωής του ανθρώπου. Ζητάει ο Κύριος από τους μαθητές Του να χαίρονται που πορεύεται προς τον Πατέρα. Και τούτο γιατί: «Συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς».

Έτσι η λύπη των μαθητών μετατράπηκε σε χαρά. Η χαρά στο Χριστιανισμό είναι τρόπος ζωή που πηγάζει από τη βεβαιότητα της Αναστάσεως. Η Εκκλησία μας με τους λαμπρούς ύμνους μας ενώνει με τον Πατέρα Θεό. «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών;» «Χαίρετε λαοί και αγαλιάσθε». «Θανάτου κράτος λέλυται και διαβόλου η πλάνη κατείργειται». Όπως οι Μυροφόρες εκείνες, έτσι κι εμείς καλούμαστε να σταθούμε εκεί, στη θέση μας, όχι με αρώματα υλικά, αλλά με πνευματικά, για να τιμήσουμε τον Εσταυρωμένο Χριστό και να δοξάσουμε την Ανάσταση.

Ηλιοπούλου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top