Ο Πόνος του Θεού στη Ζωή μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2012

 

PonosΟ πόνος, κατά τον άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, είναι ένας τρόπος που επέτρεψε ο Θεός στον άνθρωπο για να μη δένεται υπερβολικά με τον κόσμο. Έτσι, ο πόνος γίνεται μέσο και όπλο, που νικά την αμαρτία και σώζει τον άνθρωπο. Η αδυναμία γίνεται δύναμη, η εξασθένηση κραταίωση, που δεν μας επιτρέπει να υποδουλωθούμε στα πράγματα. Είναι σημαντικός ο ρόλος του πόνου στη ζωή μας, αφού θέλει να μας ανακαινίσει για την αιωνιότητα. Ο πόνος, τελικά, δυναμώνει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει και τον αγιοποιεί.

Ο πόνος είναι αναπόφευκτος, εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Να προσευχόμαστε, να μας δίνει ο Θεός υπομονή ν’ αντέξουμε. Η συνεχής αναζήτηση ιδανικών καταστάσεων είναι μια παγίδα του διαβόλου για ν’ αναβάλλουμε τον αγώνα μας. Το να ψάχνουμε να βρούμε τις ιδανικές και άλυπες συνθήκες της ζωής και να μεταθέτουμε τον προσωπικό αγώνα καθάρσεως είναι λάθος. Οφείλουμε να επιλέξουμε τον εκούσιο πόνο και κόπο, για να φτάσουμε στη γνήσια ανάπαυση και όχι στην επώδυνη ηδονή που ζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Η λύπη και ο πόνος που προέρχονται από τον διάβολο, φέρνουν την απελπισία, ενώ η «κατά Θεόν λύπη» δίνει τη μακαρία ελπίδα.

Στη σκοτεινιά του χωρίς νόημα κόσμου, που ζει αποσπασματικά τη χαρά και την ελπίδα, υπάρχει το φως του Σταυροαναστηθέντος Χριστού, που δίνει στη ζωή νόημα ακέραιο και τη βέβαια επαγγελία της ολοκληρώσεως και της τελειώσεως. Μπροστά, λοιπόν, σ’ αυτή την προοπτική, δεν υπάρχουν περιθώρια θλίψης και απογνώσεως, αφού όλες οι αιτίες της στενοχώριας είναι ασήμαντες, συγκρινόμενες με την αφορμή της μέλλουσας και σίγουρης χαράς. Αυτή και μόνον η προσφορά του Θεού στην ανθρωπότητα, η λύτρωση από τον πόνο και η από Αυτόν μόνιμη φωτεινή χαρά, που αρχίζει μυστικά στην παρούσα ζωή και ολοκληρώνεται στη βεβαιότερη μέλλουσα, είναι πολύ σημαντικότερη απ’ ό,τι πρόσφερε ο φιλοσοφικός εξηγητικός λόγος, ο φανταστικός καλλιτεχνικός περί κάλλους λόγος, ο επιστημονικός εφευρετικός του μόχθου προς ανακούφιση λόγος.

(«Η ευλογία του πόνου και ο πόνος της αγάπης», μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, σελ. 28-29)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top