Ο Θεάνθρωπος μπορεί
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

 

jc3Οι μεγάλες, απροσδόκητες και γρήγορες αλλαγές στην επιστήμη, στην ηθική και στον τρόπο της ζωής μας, έχουν δημιουργήσει έναν διαφορετικό άνθρωπο, ξένο προς τις υπέροχες παραδόσεις που κληρονομήσαμε. Η κρίση που περνάει ο πολιτισμός μας σήμερα είναι πρωτοφανής.

Οι σοφοί της εποχής μας μιλάνε για μια καταλυτική ηθική και κοινωνική κατάπτωση, όπου οι αξίες, τα ήθη και τα έθιμα της περασμένης μόλις γενιάς, βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Η πίστη των πατέρων μας, που μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ήταν ακλόνητη, ταράσσεται συθέμελα. Οι επαναστάσεις ενάντια στα πρότυπα των αρχών και των παραδόσεων είναι αισθητές στο σπίτι, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη αναταραχή επικρατεί στις επιχειρήσεις και στον εργασιακό κόσμο. Είναι η περίοδος που η αλλαγή είναι τόσο δυναμική και τόσο ραγδαία, ώστε γίνεται ολοένα και περισσότερο δύσκολο να σταματήσει μια καινούργια επικίνδυνη κατάσταση. Η μεγάλη, λοιπόν, επαναστατική κρίση που περνάει η κοινωνία μας, δημιουργεί δικαιολογημένες ανησυχίες. Και είναι γνωστό ότι σε κάθε κρίση, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει στο άμεσο παρόν, πολύ περισσότερο τι θα συμβεί στο κοντινό μέλλον. Γιατί κρίση είναι το σημείο εκείνο που η ισορροπία της ζωής κρέμεται από μια κλωστή. Θα πάμε μπροστά ή θα πάμε πίσω; Βρισκόμαστε στον ίσιο δρόμο ή στο στραβό; Τι θα μας φέρει η κρίση αυτή, νίκη ή ήττα, ζωή ή θάνατο; Σ’ αυτή τη γενική κρίση, όπου όλα συγκλονίζονται από τα θεμέλια, ο μόνος που μένει στερεός και ακλόνητος είναι ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος , ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Όσο και να γελούν και να κοροϊδεύουν οι δήθεν σοφοί της εποχής μας στο άκουσμα του ονόματός Του, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μόνος που θέλει και μπορεί να επέμβει δυναμικά και να σταματήσει το κατρακύλισμα της ανθρωπότητας στην καταστροφή.Ο Θεάνθρωπος έχει όλες εκείνες τις υπερφυσικές δυνάμεις που απαιτούνται για να σωθεί ο κόσμος μας και να ξανακτιστεί πάνω σε ακλόνητες, ηθικές και πνευματικές βάσεις. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει το ανθρώπινο γένος, σαν άτομα και σαν έθνος, να στραφεί στο Θεάνθρωπο με ειλικρινή αναγνώριση της αποτυχίας του και με συντριβή και πίστη να ζητήσει να ελευθερωθεί από το σκοτεινό παρελθόν του και να αναστηθεί σε μια νέα ζωή. Ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας και λύσης της σύγχρονης γενικής κρίσης είναι η επιστροφή του ανθρώπου στον Κύριο Ιησού Χριστό. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα επιταχύνει την καταστροφή μας.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας βλέπουμε ξανά και ξανά τις θαυματουργικές επεμβάσεις του Θεού σε πολλούς λαούς. Όταν οι λαοί αυτοί σαν άτομα, αλλά και σαν οργανωμένες κοινωνίες στράφηκαν στον Θεό, ο Θεός τους συγχώρησε, τους δέχτηκε, τους έσωσε από την καταστροφή, τους αναγέννησε και τους ξαναδημιούργησε σε μια καινούργια κοινωνία. Μέσα στον κύκλο των συνειδητών Xριστιανών έχουμε πολλούς αδελφούς μας, που ενώ πρώτα ήταν διαλυμένες δυστυχισμένες προσωπικότητες, όταν επέστρεψαν στον Κύριο, σαν τον Τελώνη και τον Άσωτο, έγιναν καινούργιοι άνθρωποι.

Ο Ιησούς Χριστός ήταν, είναι και θα είναι η μοναδική δύναμη της επαναδημιουργίας του ανθρώπου και της κοινωνίας. Στον άνθρωπο μένει να πάρει την πρωτοβουλία και να ζητήσει ν’ αλλάξει ριζικά η ζωή του. Όποιος θέλει μια νέα ζωή, μια επαναστατική αλλαγή, πρέπει με ταπεινό πνεύμα να ζητήσει από τον Μοναδικό Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, να κάνει τα πάντα νέα στη ζωή του.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top