ΚΟΝΓΚΟ – Ξεκίνημα Μοναστηριού!
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάιος - Ιούνιος 2021

 

ΚΟΝΓΚΟ – Ξεκίνημα Μοναστηριού!

F1
Ο Μητροπολίτης Κατάγκας κ. Θεοδόσιος και οι υποψήφιοι Μοναχοί

Καθημερινά επισκέπτομαι τον χώρο που στεγάζουμε τους δοκίμους μοναχούς της Μητροπόλεώς μας. Αυτή τη στιγμή σε δύο δωμάτια μένουν πέντε παιδιά. Τα υπόλοιπα έξι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα στεγάσουμε, εφόσον ο χώρος δεν επαρκεί.

Επάνω σε έναν λόφο επιθυμούμε και προσευχόμαστε να μας αξιώσει ο καλός Θεός, να οικοδομήσουμε το πρώτο μας Μοναστήρι. Ξεκινούμε από μηδενική βάση και παρακαλούμε τον Θεό, αυτό το όρος να αναδειχθεί σε περιβόλι της Παναγίας, όπου οι νέοι Κονγκολέζοι θα προσεύχονται αδιαλείπτως στον Χριστό για την σωτηρία των συμπατριωτών τους, και όχι μόνον.

Σήμερα επισκέφθηκα ξανά τις ταπεινές εγκαταστάσεις, όλο κι όλο ένα μικρό σπιτάκι στο χώρο που θέλουμε να οικοδομήσουμε το Μοναστήρι. Οι νέοι μας με τα χέρια τους ευπρεπίζουν τον τόπο και φτιάχνουν όμορφους κήπους.

Ας ευχηθούμε όλοι αυτοί οι νέοι, που επέλεξαν τον δύσκολο μοναχικό βίο, να στερεώνονται όλο και περισσότερο στο δρόμο της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στον Χριστό και στην Εκκλησία και η μαρτυρία τους να φωτίζει και να καθοδηγεί και τους άλλους ανθρώπους σ’ αυτήν την εσχατιά του κόσμου.

Ο Κανάγκας Θεοδόσιος

(«Πάντα τα έθνη», τεύχος 154,σελ. 9)

F2
Ένα δωμάτιο των δοκίμων ΜοναχώνF3Ο χώρος του Μοναστηριού

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top