Η Ματαιότητα της Υπερηφάνειας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

(0 ψήφοι)

«Φοβού τον Θεόν και φύλατε τας εντολάς αυτού. Τούτο είναι το παν του ανθρώπου» (Εκκλησιαστής 11:13)

 «Να μην ξεχνάς πως κάθε τι ανθρώπινο δεν είναι ποτέ σταθερό. Γι’ αυτό να αποφεύγεις την υπερηφάνεια όταν όλα πάνε καλά στη ζωή σου, καθώς και τη στενοχώρια όταν όλα έρχονται ανάποδα», είπε κάποτε ο σοφός Ισοκράτης. Σοφά λόγια, όμως δεν μας φαίνονται και πρωτάκουστα. Τα έχει πει η Αγία Γραφή πολύ πιο μπροστά και πιο ολοκληρωμένα. «Η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως» (Παροιμίες 16:18), είπε ο Σολομώντας, προχωρώντας έτσι μακρύτερα απ’ τον Ισοκράτη και δακτυλοδείχνοντας τους καρπούς της υπερηφάνειας. Ενώ ο Απ. Παύλος τονίζει πάλι «εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα τα δε μη βλεπόμενα αιώνια». (Β΄ Κορ. 4:18). Ευτυχισμένος ο άνθρωπος όταν είναι ταπεινός, όταν αρκείται σε όσα έχει, όταν υπομένει ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του και όταν αποβλέπει για όλα στον Χριστό!

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top