Σιέρρα Λεόνε
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2016

 

1Στο Ιεραποστολικό μας έργο στη Σιέρρα Λεόνε βοήθησαν και βοηθούν ομογενείς από την Αυστραλία, την Αμερική, την Ευρώπη και την Ελλάδα.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουμε και για τη σίτιση των παιδιών των σχολείων της Ιεραποστολής, πολλά εκ των οποίων είναι ορφανά, γιατί έχουν χάσει τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της επιδημίας «έμπολα». Κύριος στόχος μας είναι να αναλάβουμε τη φροντίδα τους, καθώς ζουν με συγγενείς τους, που συνήθως αδιαφορούν γι’ αυτά.

Σήμερα η Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Σιέρρα Λεόνε, στα πλαίσια του κοινωνικοανθρωπιστικού έργου που επιτελεί, ανέγειρε δύο μεγάλα σύγχρονα Ορφανοτροφεία, το ένα εκ των οποίων θεμελιώθηκε τον Ιούνιο του 2015 κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Γουϊνέας κ. Γεώργιου. Στους χώρους τους θα παρέχεται στέγη, τροφή και μόρφωση σε ορφανά παιδιά ηλικίας 3-16 ετών και θα φροντίζουμε με κάθε τρόπο για το μέλλον τους.

Αγαπητοί μας αδελφοί, σας ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκις εκ βάθους καρδίας για τη συνδρομή σας στον αγώνα αυτό της αντιμετώπισης της θανατηφόρου επιδημίας του «έμπολα». Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας στήριξη καταφέραμε να νικήσουμε.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σελ. 544, Αρ. Τευχ. 103

2

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top