Καμερούν
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

 

1

Βαδίζοντας για τον Ευαγγελισμό των εθνών, δεν ισχυριζόμαστε ότι κατέχουμε τον Θεό, αλλά κατέχουμε την αλήθεια του Θεού, όπως αυτή μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και από τον ίδιο τον Χριστό. Και εμείς, όπως όλοι οι πιστοί, αναμένουμε τον Χριστό. Και μέχρι να έρθει, ζούμε με την ανάμνησή Του, είτε τελώντας τη Θεία Λειτουργία, είτε μελετώντας το Λόγο Του, είτε προσπαθώντας να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιό Του, είτε επιθυμώντας να συνομιλήσουμε μαζί Του δια της προσευχής και της «γυμνασίας του νοός», του θεολογικού δηλαδή στοχασμού. Γιατί για εμάς η μόνη αλήθεια, «η αυτοαλήθεια», είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.

Ουσιαστικά, διανύουμε την ίδια πορεία του Κυρίου μας με τους νεοβαπτισθέντες αδελφούς μας. Ο Κύριός μας πρώτα εβαπτίσθη και μετά εδίδαξε. Αυτών την διδασκαλία προσφέρουμε και αυτό σημαίνει συνοδοιπορία του ιεραποστόλου με τους νεόφυτους αδελφούς μας. Αυτό σημαίνει επιπλέον κόπους και χρόνο. Δεν είναι τα πράγματα, «άντε να πάμε να βαπτίσουμε» και μετά τίποτε άλλο. Να τα παρατήσουμε και να πάμε κάπου αλλού. Πρέπει τα πράγματα να αποκτήσουν μια σταθερότητα και μια συνέχεια μέσα στο χρόνο και πρέπει να υπάρχει διαρκής - συνεχής επαγρύπνηση και εγρήγορση.

(Άγιος Κοσμάς
ο Αιτωλός, Α’ Τριμ. 2015)
+ Ο Καμερούν Γεώργιος

2

 

3

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top