Ταϊβάν
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015

 

F1Ο πατέρας Ιωνάς, ο ακούραστος αυτός ιεραπόστολος, γράφει:

«Θα πρέπει να αναφέρω τις συνθήκες που βρήκαμε εδώ. Όταν ήρθα στην Ταϊβάν, τότε υπήρχε η πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία με ιερέα και συγκεκριμένο θυσιαστήριο. Όπως οι παλιοί μας φίλοι θα θυμούνται, αρχίσαμε από ξενοδοχεία και καθολικές εκκλησίες. Επιτύχαμε την ενοικίαση του πρώτου χώρου και λίγο αργότερα την αγορά του διαμερίσματος που μας επέτρεψε να νομιμοποιήσουμε την Εκκλησία και όπου μέχρι σήμερα λειτουργούμε σχεδόν καθημερινά.

Όμως στην Ταϊβάν, τη χώρα των 23.000.000 κατοίκων που είναι διπλάσια από την Ελλάδα, πώς να ελκύσουμε τους ανθρώπους με το μικρό χώρο που διαθέτουμε στον 4ο όροφο μιας πολυκατοικίας; Δεν είναι μόνο η δυσκολία στην πρόσβαση, αλλά η εικόνα που παρουσιάζουμε.

Παρά τις αντιξοότητες ονειρεύομαι ένα μεγάλο Ιερό Ναό, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, με βυζαντινή αρχιτεκτονική, που θα προσλαμβάνει κινεζικά στοιχεία, ώστε και από μακριά μέσα από τις αρχιτεκτονικές γραμμές η χάρις του Θεού να ελκύει σαν μαγνήτης τους Ταϊβανέζους.»

Πηγή: Ιεραποστολικός Σύνδεσμος
«Ο Άγιος Κοσμάς
ο Αιτωλός»

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top