Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, επισκέφθηκε την πόλη Κίντια, η οποία βρίσκεται στην ενδοχώρα. Ο Σεβασμιότατος επέβλεψε την πρόοδο των εργασιών για τη διάνοιξη τριών γεωτρήσεων, τις οποίες προσφέρει η Εκκλησία με σκοπό την άντληση και παροχή πόσιμου νερού στα περίχωρα της πόλης.

Επισκέφθηκε επίσης τοπικά σχολικά συγκροτήματα και διένειμε στους μαθητές γραφική ύλη και γλυκίσματα. Σε συνάντηση που είχε με το προεδρείο του συλλόγου των φοιτητών του τοπικού πανεπιστημίου ενημερώθηκε για τις ανάγκες και ελλείψεις τους, που εστιάζονται κυρίως στη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και στη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Στους φοιτητές διανεμήθηκε χρήσιμη γραφική ύλη και τους παραδόθηκαν μπάλες ποδοσφαίρου, ευγενικής χορηγίας του ΟΠΑΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φοιτητικών αθλητικών ομάδων.

Τέλος επισκέφθηκε το χώρο όπου βρίσκεται σταθμευμένο λεωφορείο πενήντα θέσεων, το οποίο πρόσφερε η αγάπη και το ιεραποστολικό ενδιαφέρον πιστών από την Ελλάδα.

 

(Πάντα τα Έθνη, τεύχος 126 σελ. 16,17,18)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top