Με τη βοήθεια του Θεού, συνεχίζεται το φιλανθρωπικό μας έργο. Κάθε πρωί δίνουμε γάλα στα άστεγα παιδιά της περιοχής μας. Τα τελευταία δύο χρόνια το κόστος σίτισης των παιδιών αυτών έχει διπλασιαστεί. Το συσσίτιο στους 1000 απόρους μάς κόστιζε 5.000 δολάρια το μήνα. Εδώ και λίγα χρόνια το διαμορφώσαμε ως εξής: Προσλάβαμε έναν καλό μάγειρα για την ετοιμασία του φαγητού και από τους 1000 περίπου ανθρώπους που έπαιρναν παλαιότερα τρόφιμα προτιμήσαμε ηλικιωμένους απόρους, τυφλούς, λεπρούς και ανάπηρους.

         Οι ανάγκες είναι πολλές. Εκτός των καθημερινών εξόδων για τα διάφορα προγράμματά μας (ορφανοτροφεία, συσσίτια, σχολεία, ιατρεία) προκύπτουν πολλά έκτακτα και απρόσμενα όπως π.χ. το νερό που στέρεψε στη γεώτρηση του ορφανοτροφείου και η άμεση ανάγκη διάνοιξης καινούργιας γεώτρησης το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 3.500 ευρώ.

(Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τεύχ. 92)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top