Το δράμα του λαού της Αϊτής συνεχίζεται. Οι περισσότεροι Χριστιανοί μετά το σεισμό έχουν φύγει στα χωριά τους. Οι αρρώστιες και η πείνα θερίζουν τους ανθρώπους και ως Ορθόδοξη Εκκλησία αδυνατούμε να βοηθήσουμε. Παντού υπάρχουν εικόνες καταστροφής. Η πόλη είναι κατεστραμμένη από άκρου σ’ άκρο.

Τα θύματα από τη χολέρα αυξάνονται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των βροχών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών να έχει ανέλθει στους 4.000 περίπου. Η κατάσταση στους καταυλισμούς είναι απερίγραπτη και οι συνθήκες που επικρατούν άθλιες, καθώς οι άνθρωποι που διαμένουν εκεί δεν διαθέτουν καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής. Σήμερα στον καταυλισμό της Ενορίας μας διαμένουν 70 οικογένειες, ενώ σ’ ολόκληρη την πόλη ζουν σε καταυλισμούς 500.000 άνθρωποι.

Η Εκκλησία μας, με τη βοήθεια μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, συνεχίζει να διανέμει καθημερινά σε 300 παιδιά συσσίτιο, που αποτελείται συνήθως από λίγο ρύζι, φασόλια και ψωμί. Το κρέας είναι ανύπαρκτο και δεν έχουμε ούτε καραμέλες για να τα γλυκάνουμε.

Όσοι θέλετε να βοηθήσετε την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αϊτή, μπορείτε να απευθυνθείτε: «Πάντα τα Έθνη», Αποστολική Διακονία, Ιω. Γενναδίου 14, Αθήνα 11521, τηλ. 210 7272 315, Φαξ 210 7272 310.

(Πηγή: Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αριθμ. τευχ. 88)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top