Ο Θεός Αγαπάει την Ελλάδα

jc2Ο συνειδητός Χριστιανός που αγαπάει την Ελλάδα, τον Θεό και την Εκκλησία, όχι μόνον αναγνωρίζει τη φτωχή πνευματική κατάσταση της Πατρίδας μας, αλλά και παίρνει την πρωτοβουλία της επιστροφής του στον Κύριο. Χωρίς να κρίνει κανέναν, πολύ περισσότερο αυτούς που υπηρετούν τον Κύριο, “συντρίβεται” καθημερινά μπροστά στον Θεό ζητώντας το έλεός Του και τη συγχώρησή Του.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο