Γιατί είναι ανάγκη να είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα;
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Γιατί είναι ανάγκη να είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα;

Άγιου Συμεών του νέου Θεολόγου

 

agiopnevma

 

Είναι ανάγκη να είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα:

 

- Για να ξαναπλάττονται οι άνθρωποι και να ξαναγίνονται καινούργιες και να αγιάζονται κατά τον νουν και την συνείδηση και όλες οι αισθήσεις, ώστε τελικά να μην έχουν διεφθαρμένη ζωή και να μην έχουν όρεξη για την αμαρτωλή ζωή.

 

Ανάγκη είναι να κάνει καθένας ό,τι μπορεί, για να λάβει άνωθεν αυτή την ευφροσύνη και δόξα από τον Χριστό, δηλ. την χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μην μπορεί πλέον να αμαρτάνει.

 

Κανείς δεν μπορεί να πει τον Χριστό Κύριο, παρά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος.

 

Όταν δεν μπορούμε να δοξολογήσουμε τον Θεό, δεσμά κακίας και όχι ευφροσύνης έχουν καταλάβει την καρδιά μας.

 

Για να αποκτήσουμε ταπεινή και καθαρή καρδιά, διότι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, θα δουν τον Θεό. Ταπεινή καρδιά έχει εκείνος που ζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος με την οποία χάρη δίδεται φρόνηση, σοφία και σύνεση και μάθηση κι επιστήμη. Είναι η ψυχή που καθαρίστηκε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος από κάθε αμαρτία.

 

Είναι η ψυχή που μετανόησε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες της και συντάχθηκε συνειδητά με τον Σωτήρα Χριστό και γεύεται το έργο της απολυτρώσεως Του.

 

Η Εκκλησία γεύθηκε, γεύεται και θα γεύεται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έχοντας αυτή την πείρα ομολογεί: «Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται με τις θείες ενέργειες του και δεν μεταλαμβάνει. Οδηγεί στην τελείωση και δεν τελειώνεται, παρέχει πνευματική πλήρωση και δεν έχει ανάγκη πληρώσεως, αγιάζει και δεν αγιάζεται, Θεώνει και δεν Θεώνται, είναι αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλλοίωτο πρόσωπο.

 

Πάνω από κάθε έννοια ποιότητας, ποσότητας και μορφής. Είναι Παντοδύναμο.»

 

Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος μας συμβουλεύει: «Εμείς που παραδώσαμε ολοκληρωτικά τους εαυτούς μας στον Κύριο και αφιερωθήκαμε με την ψυχή και το σώμα στο Σταυρό του Χριστού, ας βιαστούμε να αποκτήσουμε τα αγαθά του Αγίου Πνεύματος.»

 

Και ο Κύριός μας, μας προσκαλεί με την γλυκιά αληθινή φωνή του: «Εάν κανείς διψά, ας έλθει σε μένα και ας πιεί. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η γραφή, «θα τρέξουν από την κοιλιά του ποταμοί ζωντανού νερού». Αυτό το είπε δια το πνεύμα που θα ελάμβαναν εκείνοι που θα πίστευαν σε Αυτόν, διότι δεν είχε δοθεί ακόμη το Πνεύμα το Άγιο.» (Ιωάν. 7, 37-39).

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους μας και στον καθένα χωριστά. Δεν αναγκάζεται κανένας. Καλείται εκείνος που έχει πνευματική δίψα. Εκείνος που η ψυχή του δεν βρίσκει ανάπαυση στα υλικά αγαθά, στα ανθρώπινα επιτεύγματα, εκείνος που η συνείδησή του δεν βρίσκει ανάπαυση και αναζητεί κάτι ανώτερο. Καλείται εκείνος που είναι κουρασμένος και φορτωμένος, εσωτερικά, δεν έχει χαρά, ειρήνη και ελπίδα στην ψυχή του.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top