Θαύματα και επιστήμη
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2023

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Θαύματα και επιστήμη

 

agiopnevma

 

Τα θαύματα είναι υπερφυσικές επεμβάσεις της θείας δύναμης στον κόσμο. Είναι οι ειδικές αποκαλύψεις της παρουσίας και δύναμης του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και ιδιαίτερα με θαύματα. Τα θαύματα είναι υπέροχα φαινόμενα που συνοδεύουν την αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη και την ιστορία της Εκκλησίας.

 

Τα θαύματα είναι γεγονότα που συμβαίνουν πάνω από τους νόμους της φύσης. Ο νόμος της φύσης είναι ο θάνατος. Ο Κύριος όμως νικά τον θάνατο και ανασταίνει τον Λάζαρο. Τα θαύματα είναι αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν δεσμεύεται από ανθρώπινους νόμους. Το μέγα θαύμα της Χριστιανοσύνης είναι η σύλληψη της Αγίας Παρθένου δι’ Αγίου Πνεύματος.

 

Η επιστήμη βασίζεται στη γνώση, στην εμπειρία, στο πειραματικό εργαστήριο, στον άνθρωπο εδώ κάτω στη γη. Κινείται στο ορατό, στο απτό. Είναι μια προσπάθεια από κάτω και βασίζεται στη λογική. Η επιστήμη δεν συγκρούεται με τη χριστιανική αλήθεια. Βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από την χριστιανική πίστη. Ο Θεός φωτίζει τους επιστήμονες. Οι σοφοί επιστήμονες παραδέχονται τους περιορισμούς τους.

 

Τα θαύματα, τα πραγματικά θαύματα που είναι για το καλό του ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα της χριστιανικής πίστης και αλήθειας. Η χριστιανική αλήθεια είναι μοναδική. Μόνον ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο και τον κάνει αιώνιο. Ο Θεός θαυματουργεί στο σώμα και στην ψυχή και θεραπεύει και ελευθερώνει μόνιμα τον άνθρωπο από τον σατανά, τις δαιμονικές δυνάμεις και τα πολλά σύγχρονα ψυχολογικά και πνευματικά προβλήματα.

 

Η χριστιανική πίστη έρχεται από πάνω. Είναι αποκάλυψη. Η επιστήμη και οι διάφορες άλλες θρησκείες ξεκινούν από κάτω. Τα θαύματα ανήκουν στην υπέρ-λογική, στο χώρο του υπεράνθρωπου και του υπερφυσικού, γιατί γίνονται από πάνω, από τον Παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top