Το Άγιο Πνεύμα Μας Φωτίζει
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Το Άγιο Πνεύμα Μας Φωτίζει

 

agiopnevma

 

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, «ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός».

Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλό στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οτιδήποτε καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο και ευεργετικό για τον άνθρωπο, για την κοινωνία και για τα έθνη, προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.

Για να επιστρέψει, λοιπόν, ο λαός μας στο Χριστό και στην Εκκλησία, θα πρέπει οι συνειδητοί χριστιανοί να προσεύχονται, ώστε το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει με δύναμη και να φέρει σε συναίσθηση, σε συντριβή και μετάνοια το λαό μας. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, είναι η μοναδική ελπίδα μας για καλύτερες μέρες. Η προσευχή, λοιπόν, όλων μας που αγαπάμε τον Κύριο, πρέπει να είναι θερμή, συνεχής και με πίστη ότι ο Κύριος θα οδηγήσει πολλούς στο Χριστό και στην Εκκλησία.

Το Άγιο Πνεύμα ως ο μοναδικός χορηγός όλων των αγαθών, μπορεί και αλλάζει ριζικά τη ζωή κάθε ανθρώπου, αλλά και ενός ολόκληρου λαού. Η προσευχή μας πρέπει να είναι το Άγιο Πνεύμα να έλθει και να ελέγξει, να συγχωρήσει και να σώσει κάθε συμπατριώτη μας. Ο Κύριος θα φέρει «καιρούς αναψυχής» (Πράξεις 3:20) στη ζωή όλων μας και στην Πατρίδα μας, όταν όλοι όσοι αγαπούμε τον Κύριο προσευχόμαστε νύχτα – μέρα να έρθει το Άγιο Πνεύμα, να μας καθαρίσει με το αίμα του Ιησού Χριστού και να κυριαρχήσει στη ζωή μας.

Ο καλός Πατέρας, ο Θεός και Κύριός μας, υπόσχεται ότι οπωσδήποτε θα δώσει το Άγιο Πνεύμα στον καθένα που θα το ζητήσει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Αν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα σε όσους το ζητούν, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σ’ αυτούς που το ζητούν» (Λουκάς 11:13). Ναι. Ο Θεός θέλει να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα, ώστε ο λαός μας να γυρίσει πίσω στις πνευματικές του ρίζες, στη ζωή των αγίων προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας.

Το Άγιο Πνεύμα, το τονίζουμε και πάλι, επιθυμεί ο κάθε άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα βάρη του, το άγχος του, τις καταθλίψεις του, τα πάθη του, τις ενοχές του. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας είναι η πρώτη μεγάλη ανάγκη μας. Χρειαζόμαστε απαραίτητα τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα. Μόνο με τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, μπορούμε να γίνουμε καινούργια δημιουργήματα (Λουκ. 5:17).

 

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top