Προσδοκούμε τη φώτιση του Aγίου Πνεύματος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2022

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Προσδοκούμε τη φώτιση του Aγίου Πνεύματος

 

agiopnevma

 

Το Άγιο Πνεύμα εκπροσωπεί την Αγία Τριάδα στη γη και εργάζεται ακούραστα προστατεύοντας, φωτίζοντας, ελέγχοντας τον άνθρωπο και ευλογώντας την Εκκλησία.

Η μεγαλύτερη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου και της κοινωνίας είναι η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του και των πιστών της Εκκλησίας. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα με τέτοια δύναμη, ώστε να φέρει στον κόσμο μια πνευματική αφύπνιση (Πράξεις 2: 17-21).

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, απαραίτητα το Άγιο Πνεύμα, γιατί μόνον Αυτός, ο Παντοδύναμος Παράκλητος μπορεί να συγκλονίσει το σύγχρονο έξαλλο δυστυχισμένο και αγχώδη άνθρωπο. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ελέγξει τον άνθρωπο και να τον κάνει να συντριβεί, να μετανοήσει και να καταλάβει ότι πρέπει να επιστρέψει στον Κύριο. Είναι, λοιπόν, απόλυτα αναγκαίο να έχουμε μια νέα περίοδο, όπου πολλοί θα ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό, θα ζητήσουν τη σωτηρία τους, την ελευθερία τους από δαιμονικές δυνάμεις και πάθη. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα δούμε ο κόσμος αυτός να αλλάζει και τα αγαπητά μας πρόσωπα να γίνονται καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Όταν με σοβαρότητα μελετούμε τη ζωή και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς και των Αγίων του, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτοί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την αγία ζωή τους και τη δυναμική τους διακονία γέμισαν τον κόσμο με έργα υπερφυσικά.

Ο Κύριός μας άρχισε τη διακονία Του όταν επέστρεφε από τον Ιορδάνη, «πλήρης Πνεύματος Αγίου» (Λουκάς 4:1). Ο Πατέρας Θεός τον έχρισε με το Άγιο Πνεύμα (Λουκάς 4:18) και επιτέλεσε το θαυματουργικό του έργο. Την ίδια εμπειρία είχαν και οι άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα γέμισε όλη την προσωπικότητά τους και κήρυξαν με τέτοιο ζήλο, ώστε 3000 άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν μέσα σε μία μέρα (Πράξεις 2:41). Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησαν τη φήμη ότι αναστάτωσαν όλη την οικουμένη (Πράξεις 17:6).

Η επίδραση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή είχε απίστευτα ευλογημένα αποτελέσματα. Η δύναμή Του θεράπευε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από δαιμονικές καταλήψεις και ανάσταινε ακόμα και νεκρούς (Πράξεις 9:12,40, 12:7, 13:11, 14:3, κλπ). Δεν υπήρχε καμία δύναμη που μπορούσε να σταματήσει την υπερφυσική και θεία δύναμη του Αγίου Πνεύματος.

Άνθρωποι γεμάτοι με πονηρά πνεύματα, πολέμιοι του Θεού, μετανοούσαν και γίνονταν καινούργιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι (Πράξεις 9: 1-9, 16:16,19).

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σήμερα από το Άγιο Πνεύμα μια καινούργια Πεντηκοστή, που θα οδηγήσει στα γόνατα της μετάνοιας πρώτα τους πιστούς του Κυρίου και μετά τους κατ’ όνομα Χριστιανούς που βρίσκονται μακριά από το Θεό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δημιουργήσει έναν Αποστολικό και Πατερικό Χριστιανισμό. Μόνον το Άγιο Πνεύμα μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Χριστό, κάθε άνθρωπο σε μετάνοια και σε συντριβή. Όσοι, λοιπόν, αγαπάμε τον Κύριο, καλούμαστε να στρατευτούμε στην προσευχή και στην εκζήτηση του Αγίου Πνεύματος. Η κραυγή μας πρέπει να είναι μία. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών».

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top