Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012

 

Christ_PantocratorΟ σύγχρονος άνθρωπος, ζώντας σε μια κοινωνία που διαμορφώνεται αρνητικά, δεν έχει καμιά ελπίδα να καλυτερέψει τη ζωή του. Οι ανθυγιεινές συνθήκες του μολυσμένου φυσικού και πνευματικού περιβάλλοντος, η κακή οικονομική κατάσταση, η ταραχή, το άγχος, η αγωνία που επικρατεί τόσο στην κοινωνία μας όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο, κάνει τη ζωή του κάθε μέρα και πιο ανυπόφορη.

Μια ματιά στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, στους δρόμους και στους χώρους εργασίας, μας πείθει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι φορτωμένος, δυστυχισμένος και αποκομμένος από την πραγματική ζωή. Όσο και να γεμίζει από αγαθά και ανέσεις, όσο και να διασκεδάζει δείχνοντας ότι χαίρεται, στο βάθος είναι μόνος, κενός και αβοήθητος.

Για την κατάσταση αυτή του ανθρώπου, με απόλυτη πεποίθηση και ευθύνη, προτείνουμε τη λύση: Ο Θεός. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο τέλεια, αποτελεσματικά και μόνιμα είναι ο Θεός. Και το πάρα πολύ ευχάριστο για τον άνθρωπο είναι ότι ο Θεός και θέλει και μπορεί να τον βοηθήσει. Το παράπονο του Θεού είναι ότι δεν βρίσκεται άνθρωπος που θα Του ζητήσει ταπεινά να λύσει τα άλυτα προβλήματά του.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, απορρίπτοντας τον Θεό από τη ζωή του, απορρίπτει τη μοναδική δύναμη που μπορεί να τον βοηθήσει κι έτσι μένει ισόβια σκλάβος της ρηχής και άδειας ζωής του. Ο Θεός, και τώρα και πάντοτε, απευθύνει μια ειλικρινή πρόσκληση σε μια νέα ζωή, λέγοντας: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω»(Ματθ. 11:28). Ο άνθρωπος όμως επιμένει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, να συνεχίζει την άδεια ζωή του και να βυθίζεται έτσι κάθε μέρα και περισσότερο στη δυστυχία και στην απόγνωση. Έτσι, υποφέρει, γεμίζει με άγχος, με στεναχώριες, με κατάθλιψη, κινείται δραστήρια και προσπαθεί να διασκεδάσει, ενώ γνωρίζει ότι είναι «νεκρός» μεταξύ «νεκρών».

Ο Θεός είναι Θεός, γιατί μπορεί και θέλει να κάνει στον άνθρωπο αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει στον εαυτό του. Το κύριο ενδιαφέρον του Θεού είναι η απόλυτη απελευθέρωση του ανθρώπου από τα εσωτερικά και εξωτερικά του δεσμά. Έχει ειδικευτεί μέσα στους αιώνες να κάνει τους δυστυχισμένους ευτυχισμένους, τους δούλους ελεύθερους, τους ανίκανους ικανούς, τους θλιμμένους χαρούμενους, τους αρρώστους υγιείς και τους χτυπημένους από τη ζωή αποκαταστημένους και δυνατούς. Το τέλειο απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό έχει τη δύναμη να ελευθερώνει και να ξαναδημιουργεί κάθε άνθρωπο. Η ζωή που προσφέρει ο Χριστός σ’ αυτούς που με ειλικρίνεια ζητούν τη σωτηρία τους είναι μοναδική και υπέροχη.

Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ζει ελεύθερος από τα εσωτερικά και εξωτερικά δεσμά. Δυστυχώς όμως έφυγε από τον Θεό και έχασε τη δύναμη και την πνευματική του ελευθερία. Χρειάζεται, λοιπόν, απαραίτητα να επιστρέψει στον Χριστό, την πηγή της χαράς, και να γίνει ένας συνειδητός Χριστιανός, ζωντανό μέλος της εκκλησίας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να παραδεχτεί ότι απέτυχε να ζήσει ελεύθερος και ευτυχισμένος. Θα πρέπει να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, να ομολογήσει την αποτυχία του και να ζητήσει ο Θεός να τον συχωρήσει και να τον δεχτεί, όπως έκανε ο άσωτος γιος. Ο Θεός περιμένει με θεία αγωνία την επιστροφή του «σύγχρονου ασώτου». Ο Θεός αγαπά αθεράπευτα τον άνθρωπο και θέλει να τον κάνει δυνατό και ελεύθερο.

Όσοι κατάλαβαν και πήραν στα σοβαρά την αγάπη αυτή του Θεού, επέστρεψαν σ’ Αυτόν και έγιναν καινούργιοι και δυνατοί άνθρωποι.

Σελίδα 20 από 20

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top