EPITYXIAΔεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνουμε αποτυχία στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει πάντοτε τη “συνταγή”  της επιτυχίας, ιδιαίτερα το πώς να αποφεύγουμε οδυνηρές συνέπειες. Ας μελετήσουμε με προσοχή τα παρακάτω χωρία της Κ. Διαθήκης από την επιστολή προς Ρωμαίους:

«Μην αφήνετε, λοιπόν, την αμαρτία να κυριαρχεί στο φθαρτό σας σώμα και μην υπακούετε σ’ αυτήν υποκύπτοντας στις επιθυμίες αυτού του σώματος. Κι ακόμα, μην αφήνετε τίποτε από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας, ώστε αυτή να το χρησιμοποιήσει εναντίον σας σαν όργανο για το κακό. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στον Θεό, όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν κι αναστήθηκαν για μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε μέλος σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό» (6:12-13).

«Ποιο είναι το συμπέρασμα; Να αμαρτάνουμε, μια και δε μας εξουσιάζει ο νόμος αλλά η χάρη του Θεού; Ποτέ τέτοιο πράγμα! Δεν ξέρετε πως σ’ όποιον δείχνετε δουλική υπακοή, σ’ αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά; Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία, και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος ή υπακούτε στον Θεό, και σας προσμένει η σωτηρία μαζί του» (6:15-16).

«Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα, για να βρεθείτε κοντά στον Θεό. Μην ξεχνάτε πως, όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη; Ντρέπεστε τώρα γι’ αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία κι ανήκετε στον Θεό. Καρπός της καινούριας ζωής σας είναι η αγιοσύνη, και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας» (6:19-23).

«Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Κι αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στον Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σάς δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σάς δικαίωσε.  Κι αν κατοικεί στο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα του, που ζει μέσα σας» (8:9-11).

Kυριάκος Γεννάδης

 

MEGASBASILEIOSΜεγάλου Βασιλείου

Παρατήρησε λεπτομερώς τον εαυτό σου, για να μάθεις να χορηγείς στο κάθε συστατικό του τα ωφέλιμα: Στο σώμα τροφές και ενδύματα, στην ψυχή θεοσέβεια και αρετή. Μήτε να παραπαχαίνεις στο σώμα, μήτε να δίνεις σημασία στις σαρκικές απαιτήσεις. Επειδή «η σάρκα επιθυμεί αντίθετα προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετα προς τη σάρκα κι αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο» (Γαλ. 5:17), κοίτα μήπως, με το να παραφορτώνεις τη σάρκα, δίνεις πολλή εξουσία στο κατώτερο στοιχείο της υπάρξεώς σου.

Γιατί με το σώμα και την ψυχή συμβαίνει ό,τι και με μια ζυγαριά: Αν παραφορτώσεις τον ένα της δίσκο, οπωσδήποτε θα κάνεις ελαφρότερο τον άλλο. Όταν, λοιπόν, το σώμα καλοπερνά, η ψυχή γίνεται αδρανής και άτονη. Κι όταν, αντίθετα, η ψυχή εξυψώνεται με την αρετή, οι σαρκικές επιθυμίες μαραίνονται.

Πρόσεχε τον εαυτό σου, για να μπορείς να διακρίνεις πότε η ψυχή είναι υγιής και πότε ασθενής. Γιατί πολλοί, λόγω της μεγάλης τους απροσεξίας, αν και πάσχουν από βαριά και ανίατα πνευματικά νοσήματα, δεν το αντιλαμβάνονται. Εσύ, όμως, πρόσεχε τον εαυτό σου, ώστε ανάλογα με τα αμαρτήματά σου να ακολουθήσεις και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Είναι μεγάλο και βαρύ το παράπτωμά σου; Σου χρειάζονται λεπτομερής εξομολόγηση, πικρά δάκρυα, αυστηρή νηστεία και συνεχής αγρυπνία. Είναι ελαφρότερο; Ας μετριαστεί και η μετάνοιά σου.

Η σύντομη αυτή προτροπή για προσοχή έχει εφαρμογή σε όλους τους Χριστιανούς, ανάλογα με την ιδιαίτερη διακονία που ο καθένας επιτελεί στην Εκκλησία, ώστε όλοι να εργάζονται με ακρίβεια, επιμέλεια και προθυμία.

Κάθε ψυχή που έχει χάσει την ειρήνη, οφείλει να μετανοήσει και ο Κύριός της θα της συγχωρήσει τα αμαρτήματα. Σε αυτόν που μετανοεί, ο Κύριος δίνει τον Παράδεισο και την αιώνια Βασιλεία - δίνεται Αυτός ο Ίδιος. Και τότε η χαρά και η ειρήνη βασιλεύουν και πάλι μέσα στην ψυχή.

Κύριε Παντοκράτωρ ο Θεός ημών, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο δι ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν ευδοκήσας εξαποστείλαι τον μονόγενή και αγαπητόν και συναΐδιον σου Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ος δια Πνεύματος αγίου και της αειπαρθένου Μαρίας την ημετέραν ουσίαν απαθώς και ατρέπτως προσλαβών, σήμερον εξ’ αυτής εγεννήθη τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, μη αλλοιωθείς τη αυτού θεότητι.

Καταξίωσον, δεόμεθά σου, ημάς, οίτινες επιστεύσαμεν αυτώ, και εις το όνομα αυτού εβαπτίσθημεν, και δια της υιοθεσίας τέκνα σου γεγόναμεν, ίνα καθ’ εκάστην τω άρτω του παναγίου Πνεύματος τρεφόμενοι και ανακαινιζόμενοι, καταντήσωμεν εις άνδρα τέλειον, και εις μέτρον ηλικίας ελθείν του πληρώματος αυτού, όπως εν τοιαύτη ελπίδι και προστης παναρρήτου γεννήσεως αυτού ετησίως εορτάζοντες, καταξιωθώμεν της αιωνίου ζωής επιτυχείν. Ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

louloudiaΔικαιολογημένα λέει η σοφία του λαού πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις! Τι μπορεί κάποιος να πει αντικρύζοντας ένα τόσο απλό λουλουδάκι, όπως αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία; Κι όμως... Από μόνη της αυτή η εικόνα ή, ακόμη καλύτερα, από μόνο του αυτό το λουλουδάκι διηγείται αυτές τις χίλιες λέξεις και ίσως και πολύ περισσότερες. Το άνθος αυτό βρίσκεται μέσα σε ένα μοναστήρι. Η Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων στην Αταλάντη της Φθιώτιδας φιλοξενεί όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα ακόμη του είδους του. Εκεί μέσα απολαμβάνει την ηρεμία τη φύσης και τη γαλήνη του μοναστηριού. Οι υπέροχες φωνές των μοναχών με τις ψαλμωδίες τους χαρίζουν στο άνθος αυτό την ειρήνη κι αυτό με τη σειρά του μας υπενθυμίζει πως είναι δημιούργημα του Θεού και Τον δοξάζει με την ύπαρξή του και μόνο. Αν παρατηρήσουμε τους στήμονες του άνθους αυτού θα δούμε ότι είναι σε σχήμα σταυρού. Αλήθεια, που αλλού θα μπορούσε να βρίσκεται ένα τέτοιο άνθος από έναν τόπο που καθημερινά και αδιάκοπα δοξολογεί το όνομα του Θεού; Ακόμη κι αυτό που είναι τόσο μικρό και που μπορεί το ανθρώπινο χέρι να το συντρίψει και να το κόψει από εκεί, αναφωνεί καθημερινά μαζί με τις μοναχές ότι ο Θεός είναι μεγάλος.

Αλήθεια, εμείς είμαστε σε θέση με την ύπαρξή μας και μόνο να δοξολογούμε τον Θεό; Οι μοναχές στο μοναστήρι ικετεύουν καθημερινά με τις προσευχές τους και με τις ψαλμωδίες τους. Υμνούν τον Θεό και προσεύχονται για την ειρήνη και τη σωτηρία των ανθρώπων. Ας σταθούμε κι εμείς δίπλα τους σαν αυτά τα μικρά λουλουδάκια και ας φανερώνουμε με τις σκέψεις, αλλά κυρίως με τις πράξεις μας, το πόσο μεγάλος είναι ο Θεός!!!

Χρήστος Παρασκευόπουλος

Σελίδα 14 από 18

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top