Μπροστά Στον Ερχομό Του Καλοκαιριού
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Μπροστά Στον Ερχομό Του Καλοκαιριού

KALOKAIRI

 

Ο Ιούνιος είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Μεγάλες γιορτές θα θυμηθούμε και θα γιορτάσουμε τον μήνα αυτόν. 5 Ιουνίου γίνεται αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που στενάζει από τη συνεχή καταστροφή.

 

Κάποτε ρώτησαν τον αββά Ισαάκ, «Τι σημαίνει καρδία ελεήμονα;» Απάντησε ο αββάς: «Μια καρδιά που καίγεται για ολόκληρη την κτίση. Αγαπά τους ανθρώπους, τα όρνια, τα ζώα…». Μόνο μια τέτοια καρδιά θα μπορούσε να σώσει το φυσικό μας περιβάλλον. Ας προσευχόμαστε γι’ αυτό.

 

Μέσα στον Ιούνιο, την ημέρα της Πεντηκοστής, γιορτάζει η Εκκλησία μας τα γενέθλιά της. Είμαστε τα μικρότερα αδέλφια εκείνων των 3.000 πρώτων πιστών παιδιών της. Μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας το Άγιο Πνεύμα μας αγιάζει και μας περιφρουρεί από το διάχυτο κακό πνεύμα του διαβόλου. Τον ίδιο μήνα γιορτάζουμε τον μεγαλύτερο Απόστολο, τον Απόστολο των εθνών, τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Ελλάδας. Γιορτάζουμε και τιμάμε τους απλοϊκούς ψαράδες που αναδείχθηκαν πάνσοφοι δια του Αγίου Πνεύματος.

 

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που όλοι προγραμματίζουμε τις διακοπές μας, την ξεκούρασή μας από την καθημερινότητα. Υπάρχουν στην Ελλάδα μας υπέροχα μέρη, μακριά από πολυσύχναστους και πολυδιαφημισμένους τόπους, που θα άξιζε να αναζητήσουμε. Όμως όπου και να πάμε, όπου κι αν βρεθούμε, ας έχουμε στο νου μας τα τελευταία επίγεια λόγια του Χριστού: «Ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος…»

 

Ας ηρεμήσουμε λοιπόν μακριά από την πόλη, ας βρούμε ευκαιρίες για προσευχή, για περιπάτους στη φύση, ας χαρούμε τη θάλασσα και τις ομορφιές της με παράλληλη γνωριμία με άλλους ανθρώπους και μετάδοση της αγάπης του Χριστού σε όλους.

 

Καλό καλοκαίρι!

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top