Ο κορωναϊός και ο πνευματικός ιός

Πόσο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους!

koronaios

O ιός είναι αόρατος, δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. Όταν βρει το σώμα σε αδυναμία, μπαίνει μέσα και μολύνει τα κύτταρα μας.

Για να νικηθεί ο ιός πολλές φορές χρειάζεται ενισχύσεις, τα λεγόμενα «φάρμακα» που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Στην αρχή η προσπάθεια είναι να μειωθούν τα συμπτώματα, ώστε να έχει χρόνο ο οργανισμός να σκοτώσει τον ιό και να πάψει να μολύνει τον οργανισμό. Πολλές φορές η μάχη αυτή κρατάει καιρό και στο διάστημα της αγωγής, ο ιός έχει καταφέρει να καταστρέψει πολλά στοιχεία του οργανισμού.

Η ανάρρωση αφορά, τόσο στην ανάληψη δύναμης, αλλά στην αποκατάσταση της υγείας όλων των οργάνων του σώματος, ώστε να επανέλθει στην αρχική του ακεραιότητα. Αυτό μπορεί κάποιος να το πει και σωτηρία.

Ο πνευματικός, τώρα, ιός που μολύνει την ψυχή ονομάζεται με τον γενικό όρο «κακός λογισμός». Είναι κι αυτός «αφανής», «αόρατος» και βρίσκεται γύρω μας, αναμένοντας την ώρα που το ανοσοποιητικό σύστημα της ψυχής θα ασθενήσει. Αν διαβάσουμε την ιστορία της πτώσης των πρωτοπλάστων, θα διαπιστώσουμε πόσο κακό έκανε στην ανθρώπινη φύση η είσοδος αυτού του κακού λογισμού, του ιού της διαβολής, αυτού που στη συνέχεια παραμόρφωσε την εικόνα του Θεού στο νου της Εύας και του Αδάμ εν συνεχεία.

Όταν ο λογισμός μπει στο νου τον μολύνει, διαστρεβλώνει τον οφθαλμό της ψυχής και μεταστρέφει την πορεία της προς την παραμόρφωση, προς μια ψεύτικη εικόνα, φανταστική. Ουσιαστικά αιχμαλωτίζει το νου, τον καθιστά ανίκανο να δει τον Θεό, να κατανοήσει την ομορφιά του Ευαγγελίου και μετά καταστρέφει την ειρήνη της ψυχής, δημιουργώντας αναστάτωση και ταραχή. Τελικά «νεκρώνει» την ψυχή, την καθιστά ανίκανη να πράξει το αγαθό.

Αν αφεθεί ο ιός να δρα ανενόχλητα, χωρίς να γίνει αντιληπτός, η καρδιά μας γίνεται σκληρή, πορώνεται, χωρίς ειρήνη, κινείται με εμπάθεια, αρχίζει να κοιτά αλαζονικά τον πλησίον, γίνεται αχάριστη και η μία αμαρτία (πάθος) διαδέχεται την άλλη, με αποκορύφωμα την πλήρη αιχμαλωσία της καρδιάς και την αμαύρωσή της. Η χάρις του Θεού πλέον δεν έχει χώρο να ενεργεί εντός του ανθρώπου και έτσι το Πανάγιο Πνεύμα δεν αναπαύεται εντός της ψυχής, γιατί απλά η καρδιά δεν Τον γνωρίζει, δεν Τον αναγνωρίζει, δεν Τον κατανοεί.

Πως ενεργεί ο ιατρός όταν δει πως υπάρχει μόλυνση από τον ιό; Πρωτίστως θέτει σε απομόνωση τον ασθενούντα, ώστε να μην μολύνει και άλλους. Οι πλησίον του οφείλουν να κρατούν αποστάσεις, να μην έρθουν σε επαφή με τον ιό, γιατί ο ιός είναι μεταδοτικός (έτσι την «πάτησε» και ο Αδάμ).

Δυστυχώς, πολλοί θεωρούν πως δεν υπάρχει ο κορωναϊός, πως δεν υπάρχουν ανάγκες για περιοριστικά μέτρα, πως όλα αυτά επιβάλλονται με δόλο για τον έλεγχο των συνειδήσεων. Επίσης, δυστυχώς, όπως υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν πως δεν υπάρχει ο πνευματικός ιός, ακόμα περισσότεροι δεν πιστεύουν πως οι κακοί λογισμοί είναι πραγματικά κακοί. Ακόμα δε πολλοί αρνούνται πως υπάρχουν λογισμοί, αλλά απλώς ενεργούν υποσυνείδητα, χωρίς να εξετάζουν εάν η ψυχή τους είναι υγιής.

Βέβαια, για να κατανοήσει κανείς αν είναι υγιής, θα πρέπει να έχει σημείο αναφοράς. Κι αυτό το σημείο αναφοράς είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η ειρήνη, η χαρά, η χρηστοήθεια και η πραότητα που πηγάζουν από Αυτόν. Συμπτώματα της ασθένειάς μας είναι η τραχύτητα της ψυχής, η αλαζονεία και η υπερηφάνεια, η έλλειψη χαράς και ειρήνης, η νευρικότητα και η καυστικότητα, η κριτική η κακόβουλη, κλπ. Όταν η ψυχή δεν χαίρεται με την προσευχή, με την εκζήτηση του Θεού, με την ευχαρίστηση στον εκκλησιασμό κλπ, τότε πιθανότατα έχει μολυνθεί από τον κακό λογισμό. Το ποιος είναι αυτός, θα φανεί όταν πάμε στον γιατρό, τον πνευματικό μας. Τα «φάρμακα» είναι ήδη στη φαρέτρα των πνευματικών γιατρών, των ιερέων: η μετάνοια, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η προσευχή, η εξομολόγηση, η θεία Κοινωνία, η εμπιστοσύνη στο Θεό, η επιθυμία για τήρηση των εντολών του Θεού. Από τους λογισμούς μας ξεκινούν και οι παραξενιές μας (Άγιος Παΐσιος).

Η υγεία της ψυχής μας εξαρτάται απόλυτα από τους λογισμούς που η ψυχή μας δέχεται να υπάρχουν στο νου. Ο καλός λογισμός βρίσκεται στον Χριστό και στους Αγίους Του που τον μιμήθηκαν. Ας προσέχουμε συνεχώς τον εαυτό μας, να φρουρούμε την καρδιά και το νου, ώστε ο Θεός να κατοικεί πλούσια εντός μας, να γίνει η ψυχή μας δοχείο χάριτος του Θεού, να γίνουμε Ναός (κατοικητήριο) του Θεού.

Αυτή είναι η σωτηρία μας, όταν ο Χριστός κατοικεί εντός μας με πληρότητα ουράνιας ζωής. Τότε και μόνο τότε η ψυχή δεν θα μολύνεται. Μέχρι τότε όμως χρειαζόμαστε μια συνεχή θεραπευτική αγωγή, να παίρνουμε τα φάρμακα της Εκκλησίας, τα πνευματικά «φάρμακα» μας, ώστε να αποκτήσουμε την υγεία της ψυχής, μιας ψυχής για την οποία ο ίδιος ο Θεός έγινε όμοιος με εμάς, ερχόμενος στον κόσμο μας για να μας θεραπεύσει, από αγάπη πολύ για μάς. Οι Άγιοί μας είναι η πιστοποίηση της εν Χριστώ θεραπείας.  Ο Θεός μας θέλει όλους υγιείς, ακέραιους, σωσμένους και αγιασμένους. Καλόν αγώνα στη νίκη ενάντια στον ιό των κακών λογισμών.

Βοναζούντας Αντώνιος, Κατηχητής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top