Μεγάλες Κρίσεις στις Μέρες μας …
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020

 

Μεγάλες Κρίσεις στις Μέρες μας …

virus

Ήταν οι αρχές του 2020, όταν ακούσαμε για έναν νέο, τουλάχιστον στα ελληνικά δρώμενα, ιό, ονόματι κορωνοϊό, που είχε ξεσπάσει κάπου στην Κίνα και όλοι νομίζαμε πως θα ήταν ένα τοπικό φαινόμενο. Σήμερα βλέπουμε πως έχει εξαπλωθεί στις 215 από το σύνολο των 237 χωρών του κόσμου και συνεχίζει να εξαπλώνεται! Ο αριθμός των κρουσμάτων στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια και οι θάνατοι πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο! (www.worldometeters.info/coronavirus/). Τα μέτρα προστασίας συνεχώς επαυξάνονται.

Ομοίως, προ μηνών αρχίσαμε να βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί έτσι, ώστε να επιδιώκει να περάσει το μήνυμα σε όλες τις χώρες του κόσμου πως επιζητεί μεγάλες αλλαγές στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζαμε πως ήταν κάτι το προσωρινό, όμως διαρκεί και επαυξάνεται.

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε καταγράφοντας και άλλα σοβαρά περιστατικά που δημιουργούν μόνιμες επιδράσεις στην καθημερινότητά μας παγκοσμίως.

Αυτό επίσης που έχει αλλάξει δραστικά είναι η αντίδραση του ανθρώπου. Παλαιότερα, λόγω παρόμοιων περιστατικών (πανδημίες, απειλές πολέμων, κλπ) οι άνθρωποι στρέφονταν αμέσως στον Θεό και αυτό φαινόταν δημόσια, διότι ζητούσαν από τους ιερείς και έκαναν όλοι μαζί δεήσεις, νηστείες, παρακλήσεις κλπ. Σήμερα, μένουμε κυρίως στο να συζητάμε επί ατέλειωτες ώρες για τα προβλήματα και πολύ λιγότερο να επιδιώκουμε λύσεις, ακόμη δε λιγότερο να ζητάμε το έλεος του Θεού. Μάλλον δεν βλέπουμε την δυνατότητα της επέμβασης του Θεού στη ζωή μας. Δεν έχει περάσει μέσω των οικογενειών και των δημόσιων δομών η πρακτική της θείας βοήθειας σε ώρες μεγάλων κρίσεων. Πολύ δε περισσότερο, σήμερα, δεν βλέπουμε την ανάγκη να ψάξουμε μέσα μας μήπως «στραβά αρμενίζουμε» και επιδιώκουμε να ισιώσουμε τον δήθεν «στραβό γυαλό».

Το σίγουρο είναι ένα πράγμα. Όσο θα μένουμε στον εαυτό μας δεν θα μπορούμε να γευτούμε την αγάπη του Θεού, ούτε την προστασία Του και θα αυξάνονται οι κρίσεις σαν τις παραπάνω. Κύριε ελέησον!!!

Κυριάκος Γεννάδης

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top