ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2019

 

ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

HStaurwshtouIhsouXristou

Η Κατάκριση

Ο άγ. Αναστάσιος ο Σιναΐτης, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Κυρίου «μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε», λέει σχετικά: «Όταν βλέπετε τον αδελφό σας να αμαρτάνει, να μην τον κρίνετε. Να θυμόσαστε πως ένας είναι ο κριτής, ο Θεός, που θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Είδες το αμάρτημα του αδελφού σου, γνωρίζεις όμως τις καλές πράξεις του; Μήπως τις αμαρτίες του τις έπλυνε κιόλας με τα δάκρυα της μετανοίας του;»

Ποτέ μη χτυπάς

Ποτέ μη χτυπάς έναν πιο αδύναμο από σένα. Είναι ανίσχυρος και θα ταπεινωθεί πιο πολύ.Ποτέ μην πολεμάς με έναν πιο δυνατό από σένα, θα σε τσαλακώσει. Πολέμα τον εαυτό σου και τότε θα νικήσεις και τους δύο, και τον αδύνατο και τον δυνατό. Θα είσαι νικητής στα μάτια του Θεού και αθώος ενώπιόν Του.

(Ο αγ. Γαβριήλ, ο δια Χριστόν σαλός)

Σταυρός και Ανάσταση

Σταυρός και Ανάσταση αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Ο αναστάς Χριστός είναι και ο σταυρωθείς «δι’ ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν».

Ο αναστάς είναι ο μοναδικός Κύριος του ουρανού και της γης, γιατί είναι και ο σταυρωθείς εκών (με τη θέλησή Του), για τη σωτηρία μας. Νίκησε το θάνατο με το δικό Του θάνατο.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top