Απλή Προσευχή Για Τον Κορωνοϊό
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Απλή Προσευχή Για Τον Κορωνοϊό

Είναι αναρίθμητα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Όμως, για τους πιστούς Χριστιανούς υπήρξε η ευκαιρία για αύξηση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο μέσω της πίστης στον Χριστό. Ήμουν, λοιπόν, αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας κατά την διάρκεια μιας κατ’οίκον προσευχής μιας αδελφής ψυχής που επιθυμεί την ανωνυμία της, όπου άκουσα τα παρακάτω λόγια και τα δημοσιεύουμε «προς δόξαν Θεού».

«Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου.

Πέφτουμε στα γόνατα Κύριε, ενώπιον του θρόνου Σου για να Σε παρακαλέσουμε να μας γλυτώσεις από τη φοβερή πανδημία του κορωνοϊού. Κύριε φθάσαμε σ’ αυτή την κατάσταση ένεκα των πολλών μας αμαρτιών και ασθένησε η ψυχή μας, ασθένησε και το σώμα μας. Εσύ επιτρέπεις αυτή τη δοκιμασία, γιατί φθάσαμε στο χείλος της πνευματικής καταστροφής με κίνδυνο να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας. Ο φόβος και η ταραχή που έχει καταλάβει τον κόσμο ας γίνει αφορμή, ώστε να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε σε Σένα, μη έχοντας πού αλλού να καταφύγουμε.

Ο κορωνοϊός να εξαφανισθεί και να δούμε πνευματική αναζωπύρωση και καιρούς αναψυχής, τόσο στην πατρίδα μας, όσο και παγκοσμίως. Γιατί οι άνθρωποι είναι δικά Σου πλάσματα και φέρουν την δική Σου πνοή μέσα τους.

Όλη η γη να γίνει στρατευόμενη Εκκλησία και να μεταφερθεί στον ουρανό στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Διότι Εσύ Κύριε θέλεις όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας Σου. Το ίδιο θέλουμε κι εμείς. Για τους Γιατρούς και τους Νοσηλευτές που δίδουν τον αγώνα τους απέναντι στον κορωνοϊό να τους δίνεις δύναμη, κουράγιο και υπομονή να συνεχίσουν την μάχη τους στον πόλεμο που έχουμε με την πανδημία. Στους ασθενείς που νοσηλεύονται, ιδίως οι διασωληνωμένοι, να είσαι δίπλα τους και να τους δίνεις δύναμη, υπομονή και ελπίδα. Κανείς να μη φύγει πριν πει συνειδητά το «Ήμαρτον», αλλά και το «Δόξα Σοι Κύριε». Σε όλους να δώσεις καλή υγεία και πάνω απ’ όλα μετάνοια που πάντοτε όλοι μας την χρειαζόμαστε».

Κ.Γ.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top