Ο Φόβος Μπορεί να Νικηθεί
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

 

Ο Φόβος Μπορεί να Νικηθεί

elpida

Τον άνθρωπο που ειλικρινά μετανοεί και ζητά συγχώρηση από τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία και παραμένει μέσα του και μαζί του. Η καθημερινή προσωπική του σχέση με τον Θεό και η ειλικρινής συμμετοχή του στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, τον βοηθούν να νικά κάθε κακό μέσα του. Οι δυνάμεις του κακού εργάζονται και προσπαθούν να τον αποσπάσουν από την αγκαλιά του Πατέρα Θεού, να τον τρομοκρατήσουν και να τον κάνουν να επιστρέψει πίσω στην αμαρτία. Ο Θεός όμως των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον κρατά κοντά Του.

 

Ο φόβος είναι αποτέλεσμα χαλαρότητας και ατονίας της πνευματικής μας ζωής. Δημιουργείται όταν η υπόληψη ενός προσώπου βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο άνθρωπος όμως, με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να σταθεί θαρραλέα απέναντι στο φόβο και να τον νικήσει.

 

Το να φοβάται κάποιος δεν είναι κακό. Υπάρχουν φυσικοί φόβοι που τους αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε μέρα. Κάποιος φοβάται τα ζώα, το νερό, τους κλειστούς χώρους. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι να μη μεγαλοποιούμε τον κίνδυνο, γιατί τότε αντιδρούμε αφύσικα, πανικοβαλλόμαστε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας.

 

Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από κάθε φόβο και έχει τη δύναμη και τη θέληση να μας ελευθερώσει. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή: «Ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης κι αγάπης και σωφροσύνης» (Β΄ Τιμ. 1:7). Το χωρίο αυτό μας δίνει τρείς αρχές:

 

1. Δεν μας λέει ότι οι φόβοι μας θα εξαφανιστούν. Μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη να τους νικήσουμε. Ο Ψαλμωδός βροντοφωνάζει με χαρά και ανακούφιση: «Τον Κύριο αποζήτησα και μ’ αποκρίθηκε, με λύτρωσε απ’ όλους τους φόβους μου» (Ψαλμ. 34:5). Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας και έρχεται ελευθερωτής στους φόβους μας.

2. Η χριστιανική ζωή έχει τις αναγκαίες πηγές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τους φόβους μας. Ο προφήτης Ησαΐας, γνωρίζοντας καλά τον Θεό, μας μεταφέρει τις σκέψεις Του και τις διαθέσεις Του με τα παρακάτω λόγια: «Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις. Θα σ’ ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίζω με το δικό μου χέρι, το δυνατό» (Ησαΐας 41:10).

Ας μη φοβόμαστε, λοιπόν, από τίποτα κι από κανέναν, διότι μεγαλύτερη δύναμη από τον Θεό δεν υπάρχει (Ησαΐας 35:3-4, Εβραίους 13:6).

3. Μια ζωή χωρίς φόβο απαιτεί σωστή πνευματική λογική. Ο φόβος εμποδίζει τον άνθρωπο να σκεφτεί σωστά, μπλοκάρει το μυαλό, ενώ η δύναμη του Θεού διώχνει το φόβο. Ο Απ. Ιωάννης γράφει: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία κι όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει ότι δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη» (Α΄ Ιωάν. 4:18).

 

Ο Θεός, λοιπόν, έχει τη δύναμη και τη θέληση να διώξει κάθε φόβο απ’ τη ζωή μας. Ο Απ. Παύλος φωνάζει: «Όταν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να μας βλάψει; Εμείς όμως, βγαίνουμε νικητές απ’ όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε» (Ρωμ. 8:31,37).

 

Ας μάθουμε λοιπόν να εξαρτιόμαστε από τον Θεό, να ζούμε μαζί Του και κοντά Του και ο φόβος θα νικηθεί.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top