Η Θαυματουργική Δύναμη του Θεού
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

 

elpidaΗ ορθόδοξη πίστη βασίζεται στον Θεό των Αγίων Προφητών, των Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας, που έζησαν μια ζωή νίκης και θριάμβου. Μια ζωή που γέμισε τον κόσμο με υπερφυσικές πράξεις και θαύματα, με τέρατα και με σημεία. Ήταν οι πιο ευτυχισμένοι και δυνατοί άνθρωποι της εποχής τους, γιατί πίστευαν απόλυτα στον Θεό. Ζούσαν μια καθαρή και άγια ζωή που επιβαλλόταν στο περιβάλλον τους με τη δύναμη του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Παναγίου Πνεύματος. Με τη ζωή και τα έργα τους απέδειξαν ότι κάθε πιστός του Θεού, που κυριαρχείται από πνευματικές σκέψεις γεμάτες με υπερφυσικά κατορθώματα και θαύματα, ζει την ορθόδοξη ζωή της νίκης, της καλοσύνης και της δύναμης, που ενεργεί τα θαύματα εκείνα που καταπλήττουν τον κόσμο γύρω του.

Κάθε συνειδητός Χριστιανός, λοιπόν, που με ειλικρίνεια και ταπεινό πνεύμα μελετά τη ζωή και τα έργα των Αγίων της Εκκλησίας, αποκτά τη βαθιά πεποίθηση πως ο Θεός και σήμερα μπορεί και θέλει να κάνει θαύματα στη ζωή και με τη ζωή του πιστού Του, που εμπιστεύεται απόλυτα τον εαυτό του σ’ Αυτόν.

Το παράδειγμα των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας εμπνέει τον αφιερωμένο πιστό και τον καθοδηγεί. Όπως αυτοί ήταν άνθρωποι ζωντανοί, δυναμικοί, ενθουσιώδεις, άνθρωποι θαυμάτων και υπερφυσικών κατορθωμάτων, έτσι και ο πιστός επιθυμεί τον Κύριο, ζητά και προσεύχεται να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος το ίδιο αποτελεσματικά στο σύγχρονο κόσμο μας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη από τη δύναμή Του.

Ο ευλογημένος συνειδητός Χριστιανός ζει με την προσδοκία μιας νέας αποστολικής ζωής και δύναμης. Εκζητεί τον Κύριο με όλη του την καρδιά, την ψυχή, το νου και τη θέλησή του. Επιθυμεί βαθιά να έρθει η δύναμη του Κυρίου όπως και στους Αποστολικούς χρόνους, ώστε πολλοί να σώζονται, να ελευθερώνονται και να θεραπεύονται. Πιστεύει, ότι ο Κύριος και σήμερα είναι ζωντανός και πρόθυμος να δείξει τη μεγάλη Του δύναμη και αγάπη σε κάθε πιστό. Ζώντας, λοιπόν, σ’ αυτή τη σφαίρα του υπερφυσικού, αρχίζει σιγά - σιγά και βλέπει στην αρχή μικρά θαύματα, μετά μεγαλύτερα και μετά αυτά που «μάτι δεν τα είδε κι ούτε τα άκουσε αυτί κι ούτε που τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου» (Α’ Κορινθ. 2:9). Γιατί ο Κύριος, πιστός στις υποσχέσεις Του, πάντοτε κρατάει το λόγο Του και πάντοτε με γενναιοδωρία και δύναμη φανερώνεται αγαθοποιός και θαυματουργός Θεός.

Μιχάλης Κανταρτζής


Η Μέλλουσα Έλευση του Κυρίου

Η μέλλουσα έλευση του Χριστού ονομάζεται Δευτέρα Παρουσία. Κατά την πρώτη Του έλευση ο Χριστός εμφανίστηκε με τρόπο άσημο, χωρίς λαμπρότητα και μεγαλείο. Τώρα όμως, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα κατέλθει σωματικώς από τον ουρανό με τρόπο εξαίσιο και θαυμαστό, με απερίγραπτη δόξα και λαμπρότητα.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top