Ο Θεός Είναι Μαζί Σου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάρτιος - Απρίλιος 2015

 

elpidaΟ αιώνας μας έχει χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της σύγχυσης, της ανησυχίας και του άγχους. Η αφθονία των υλικών αγαθών και μέσων, αντί να κάνει τον άνθρωπο πιο ήρεμο και πιο ευτυχισμένο, τον κάνει νευρικό και δυστυχισμένο.

Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά βοηθό και συμπαραστάτη, που θα του δίνει την υπερφυσική και υπεράνθρωπη δύναμη, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον εαυτό του και τα πολλά δεινά που κάνουν τη ζωή του δυστυχισμένη.

Ο μόνος που διαθέτει τη δύναμη αυτή είναι ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός, ο καλός Θεός που ενδιαφέρεται άμεσα για κάθε άνθρωπο κάθε ηλικίας, κάθε κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. Ο καλός, λοιπόν, Θεός της αγάπης είναι πρόθυμος να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους, με μια και μοναδική προϋπόθεση: Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της πνευματικής του ζωής μπροστά στον Θεό και να ζητήσει απ’ Αυτόν, με συντριβή και μετάνοια, να τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο, όπως έκανε τον Τελώνη, τον Ζακχαίο, τη Μαρία Μαγδαληνή και το ληστή στο σταυρό.

Όλοι όσοι ζητούν μ’ αυτόν τον τρόπο τη σωτηρία τους γίνονται παιδιά του Θεού, συνειδητοί Χριστιανοί, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, που συμμετέχουν ενεργά στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της. Αυτοί βρίσκονται στη στενή αυτή σχέση πατέρα-παιδιού, που είναι το κλειδί για να έρθει η δύναμη και η αγάπη του Θεού στη ζωή τους.

Στα παιδιά Του, λοιπόν, ο καλός Θεός δίνει μια άφθονη ζωή, μια πλούσια εσωτερική ζωή, που διαποτίζεται από αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια (Γαλ. 5:22). Στα παιδιά Του ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός κάνει φανερή τη δύναμή Του στη ζωή τους και στη στενή σχέση που έχει μαζί τους, τους συμπαραστέκεται σε κάθε τους ανάγκη, ακούγοντας τις προσευχές τους (Ψαλμός 145:18-20).

Η παρουσία του Θεού σ’ αυτούς που τον αγαπούν είναι αισθητή, ζωντανή και δυναμική. Τα παιδιά του Θεού βλέπουν την αγάπη Του και τη δύναμή Του σε άπειρες περιπτώσεις. Οι ευλογημένες πνευματικές εμπειρίες της καθημερινής ζωής μαζί Του είναι πολύτιμες και αμέτρητες. Έτσι, ζουν στην αγχώδη αυτή εποχή μας, νιώθοντας ανέκφραστη χαρά και ασφάλεια, γιατί ξέρουν ότι ο καλός Πατέρας τους πάντοτε τους κρατάει από το χέρι και τους οδηγεί. Η προστασία Του, η καλοσύνη Του, οι ευεργεσίες Του και η δύναμή Του είναι ζωντανά καθημερινά βιώματα.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top