Ο Θεός είναι η Δύναμή Σου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015

 

elpidaΟ συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός δείχνει την πίστη του με την άγια ζωή του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος σε έργα καλά. Η επιθυμία του συνειδητού Χριστιανού είναι να δοξάζεται ο Κύριος. Όσο πιο πολύ ο Κύριος φαίνεται δυνατός στη ζωή του πιστού, τόσο πιο πολύ ο Κύριος δοξάζει τον πιστό.

Περικυκλωμένος ο συνειδητός Χριστιανός από «νέφος αγίων» (Εβρ. 12:1), της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, καθώς και της Ιεράς Παραδόσεως, αισθάνεται την ανάγκη να ζήσει, να εργαστεί και να δείξει στο σύγχρονο ταλαιπωρημένο κόσμο μας ότι, με τη δύναμη του Κυρίου, τα αδύνατα γίνονται δυνατά (Μάρκος 9:23). Η χριστιανική, λοιπόν, πίστη μαρτυρεί έναν Παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό, ένα μεγάλο «ευεργέτη», έναν «δοτήρα παντός αγαθού» (Ιάκ. 1:17).

Η δύναμη και η αγάπη του Θεού στη ζωή του συνειδητού Χριστιανού και στη ζωή της Εκκλησίας είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία της χριστιανικής πίστης σε κάθε αδιάφορο, άθεο και σκεπτικιστή.

Κάθε συνειδητός Χριστιανός, που δέχεται τον Κύριο ως Σωτήρα του και Κύριό του, ζει κάθε στιγμή σε ζωντανή σχέση με τον Θεό - Πατέρα μέσα στην Εκκλησία και στην καθημερινή ζωή. Το γεγονός αυτό του δίνει τη δύναμη να βλέπει και να αντιμετωπίζει τη ζωή από την πλευρά του Θεού. Και η πλευρά του Θεού είναι η πλευρά της νίκης και του θριάμβου.

Ο Θεός ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν νικήθηκε από κανέναν και από τίποτα. Ο Θεός ποτέ δεν φοβήθηκε κανέναν. Ο Θεός πάντοτε νικούσε, νικάει και θα νικάει. Ο Θεός είναι Παντοδύναμος, Παντοκράτορας, αλλά και Πανάγαθος. Μόνον ο Θεός συνδυάζει την υπερφυσική δύναμη με την υπερφυσική αγάπη. Ο σατανάς είναι δυνατός, όχι όμως παντοδύναμος και είναι πάντοτε κακός. Ο σατανάς δεν κάνει ποτέ καλό. Ο Θεός κάνει πάντοτε καλό. Ο σατανάς κάνει μόνο κακό, ακόμα και σ’ αυτούς που του έχουν παραδοθεί. Ο Θεός κάνει πάντοτε καλό και σ’ αυτούς που Τον αγαπούν και σ’ αυτούς που δεν Τον αγαπούν. «Βρέχει σε δίκαιους και άδικους και δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα σε όλους» (Ματθ. 5:45).

Η δύναμη, λοιπόν, και η αγάπη του Θεού, ιδιαίτερα σ’ αυτούς που Τον αγαπούν και ζουν κάθε μέρα μαζί Του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσο ο πιστός Τον εκζητεί στην Εκκλησία, στη λατρεία, στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου Του, τόσο πιο πολύ ο Θεός φαίνεται δυνατός στη ζωή του και με τη ζωή του. Με τη δύναμη του Κυρίου ο πιστός κάνει ανδραγαθίες (Ψαλμ. 60:12). Με την αγάπη του Κυρίου γεμίζει τον κόσμο με έργα καλά (Α’ Πέτρου 2:12).

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top