Μάιος - Ιούνιος 2012

 

Το πιο πολύτιμο και σπάνιο αγαθό σήμερα είναι η εσωτερική ειρήνη. Η πρώτη μεγάλη ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου είναι να ηρεμήσει ψυχικά και να αποκτήσει μια μόνιμη ψυχική γαλήνη. Ο πόλεμος που γίνεται μέσα του με πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα, με διάφορα συμφέροντα, με ανεκπλήρωτες επιθυμίες και με συγκρούσεις, ακόμα και με τ’ αγαπητά του πρόσωπα, δημιουργεί το άγχος, τη στενοχώρια και την κατάθλιψη. Και ενώ θα έπρεπε να είναι ήρεμος και ευτυχισμένος, μιας και τα αγαθά και οι ευκολίες που έχει σήμερα δεν τα είχε ποτέ, αντίθετα είναι «φορτωμένος», νευρικός και πάντοτε κουρασμένος ψυχικά.

Μάρτιος - Απρίλιος 2012

 

ponosΗ ασθένεια δεν προέρχεται, αδελφοί μου, από την τιμωρία ενός εκδικητή Θεού. Η αντίληψη αυτή είναι ανορθόδοξη, πέρα για πέρα λαθεμένη. Ο Θεός μας μόνον αγαπά και δεν τιμωρεί τα πλάσματά Του. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, πολυέλαιος, πολυεύσπλαχνος, πανάγαθος και αληθινός. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, λέει ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάννης ο Θεολόγος. Παραχωρεί, επιτρέπει παιδαγωγικά προς βοήθεια την ασθένεια, για να μας φρονηματίσει, να μας διορθώσει, να μας προσγειώσει και ταπεινώσει.

 

jc1Ένας Γέροντας που ασκήτευε στην έρημο, παρακάλεσε το Θεό να του δώσει τούτο το χάρισμα: Όταν γίνεται πνευματική συζήτηση, να μη νυστάζει ποτέ. Όταν όμως κανείς αργολογεί (π.χ. κουτσομπολεύει) ή κατακρίνει, τότε να τον παίρνει ο ύπνος, για να μη μολύνονται τ αυτιά του με τέτοιο δηλητήριο. Και πραγματικά, του έδωσε ο Θεός αυτό που ζητούσε. Έλεγε λοιπόν αυτός ο γέροντας, πως ο διάβολος είναι θιασώτης της αργολογίας και αντίπαλος κάθε πνευματικής διδαχής. Επιβεβαίωνε μάλιστα το λόγο του με τούτο το παράδειγμα.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

 

jc3Οι μεγάλες, απροσδόκητες και γρήγορες αλλαγές στην επιστήμη, στην ηθική και στον τρόπο της ζωής μας, έχουν δημιουργήσει έναν διαφορετικό άνθρωπο, ξένο προς τις υπέροχες παραδόσεις που κληρονομήσαμε. Η κρίση που περνάει ο πολιτισμός μας σήμερα είναι πρωτοφανής.

Σελίδα 12 από 12

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top