Το Μίσος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

 

misosΜίσος είναι μία παλιά και μακροχρόνια οργή. Όταν η οργή δεν υποχωρήσει γρήγορα, μεταβάλλεται σε μίσος. Γι’ αυτό ο Απόστολος μας συμβουλεύει και μας προτρέπει να διώχνουμε την οργή εγκαίρως, πολύ γρήγορα: «Ο ήλιος μη επιδυέτω επί παροργισμώ υμών, μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω» (Εφεσ. 4:26-27). Απ’ αυτό βλέπουμε ότι, όποιος διατηρεί την οργή και το μίσος κατά του πλησίον του, δίνει τόπο στον διάβολο. Αυτόν ο διάβολος, σαν πνεύμα μίσους που είναι, τον κυριεύει και τον κάνει αιχμάλωτό του.

Το μίσος γεννάται ή από ζήλεια - ο Κάιν π.χ. είχε ζήλεια κατά του αδελφού του Άβελ, του ζήλευε την επιτυχία και γι’ αυτό τον εμίσησε και «απέκτεινε αυτόν» (Γεν. 4:8) – ή από τις αδικίες που κάνουν οι άνθρωποι ο ένας εις βάρος του άλλου. Δηλαδή, οι άνθρωποι οργίζονται και τρέφουν μίσος εναντίον εκείνου που τους αδίκησε και θέλουν να εκδικηθούν την αδικία, ανταποδίδοντάς του κακό αντί κακού.

 

Είναι άθλιο και ανόητο το αμάρτημα του μίσους. Τα άλλα αμαρτήματα, επί τέλους, δίνουν κάποια ευχαρίστηση στον αμαρτάνοντα: Ο κλέπτης κλέβει για ν’ αποκτήσει ό,τι επιθυμεί η ψυχή του, ο άσωτος ασωτεύει για να ικανοποιήσει τη σάρκα του, αλλ’ αυτός που μισεί, δεν έχει τίποτε απ’ αυτά. Αμαρτάνει και αυτοβασανίζεται, παρανομεί και φθείρεται, εκδικείται και ο ίδιος υποφέρει από την εκδίκηση. Το μίσος του είναι η τιμωρία και ο βασανισμός του.

 

Αν ήταν δυνατόν να κοίταζε κανείς την καρδιά του ανθρώπου που μισεί, δεν θα έβλεπε τίποτε άλλο παρά τα ίδια τα βασανιστήρια του Άδη. Έτσι εξηγείται γιατί οι άνθρωποι του μίσους σκοτεινιάζουν και μαραζώνουν. Το μίσος σαν δηλητήριο κατατρώγει την σάρκα τους.

 

Αχ, θηριώδες πάθος! Φοβερό και ολέθριο και γι’ αυτόν που το τρέφει στην καρδιά του και για εκείνον εναντίον του οποίου εκτοξεύεται. Αν δεν κοπεί μόλις φυτρώσει, θα φέρει μεγάλη καταστροφή, όχι μικρότερη από τη φωτιά, που, όταν φουντώσει, κατακαίει σπίτια. Αν δεν εξαφανισθεί ενωρίς, απλώνεται συνεχώς σαν την φωτιά στα ξερά ξύλα, καθώς σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος.

 

«Πορεία προς τον ουρανό», Τύχωνος του Ζαντόσκ, σελ 102, 103

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top