Περί τρυφής
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

 

(του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

TRIFI•      Η τρυφή (καλοπέραση) μάς παρέχει πολλά πράγματα. Είναι μητέρα της νόσου και της αρρώστιας και γεννά πάθη που ξεπερνούν την ιατρική τέχνη (επιστήμη). Και πλεονεξίες και μελαγχολίες, νοθείες, κάθε αμάθεια, ασέλγειες έχουν την αρχή τους στην τρυφή. Είναι πηγή και ρίζα αηδίας. (Ομιλία ΚΒ’ κατά Ιωάννην).

•      Ο τόπος της τρυφής είναι απόκρημνος (επισφαλής) και προκαλεί λήθη του Θεού.

•      Τα δεινά από την τρυφή είναι ασχημοσύνη στο στόμα και την ψυχή.

•      Η τρυφή είναι παρά φύσιν κατάστασις... Διότι όπως ακριβώς ο χείμαρρος, έτσι η τρυφή όλα τα ανατρέπει. Θέλεις τρυφή; Δώσε στους πτωχούς.

•      Κατά την καλοπέραση το ανώτερο (δηλ. η ψυχή) υποδουλώνεται, το δε χειρότερο (το σώμα) εξουσιάζει.

•      Η αμετρία είναι απηγορευμένη. Δεν μας παραγγέλλεται να παραιτούμεθα από την τρυφήν ως ακάθαρτον, αλλά επειδή με την αμετρίαν εξαχρειώνεται η ψυχή.

•      Εκείνα τα οποία κάνει ο λιμός (η πείνα), χειρότερα κάνει η πλησμονή. Ύλη είναι η τρυφή στις άτοπες επιθυμίες.

•      Όπως είναι αδύνατο πράγμα να ανακατώσεις νερό και φωτιά, έτσι να συναντήσεις μαζί τρυφή και κατάνυξη. Η μεν κατάνυξις κάμνει την ψυχή ανάλαφρη, η δε τρυφή από κάθε σίδηρο βαρύτερη.

•      Από την τρυφή και την μέθη φυτρώνουν όλα τα είδη των αμαρτημάτων.

•      Το να ζει κάποιος με τρυφή, δεν νομίζεται ότι είναι φανερό έγκλημα, μεγάλα όμως γεννά σε εμάς κακά.

•      Προκαλεί φοβερό ναυάγιο... Θηρίο είναι η τρυφή φοβερό και ατίθασο.

•      ... Σήμερον είναι καιρός αγώνων, όχι τρυφής, ούτε ανέσεως.

•      Μη μου πεις, τόσες ημέρες νήστευσα... αλλά δείξε μου, εάν, ενώ υπάρχεις θυμώδης, έγινες πράος, και εάν, υπάρχων σκληρός (απάνθρωπος), έγινες φιλάνθρωπος, επειδή εάν μεν μεθάς με θυμό, τι την σάρκα ταλαιπωρείς;

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top