✤ Μάϊος - Ιούνιος 2022 ✤ Υπεράνθρωπη Δύναμη Για Σένα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

ANASTASH XRISTOY

 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, το κακό και η διαφθορά έχουν τόσο μεγαλώσει και συνεχίζουν να μεγαλώνουν, ώστε είναι αδύνατον για το σύγχρονο άνθρωπο με τις δυνάμεις που διαθέτει να τα νικήσει, να ελευθερωθεί από αυτά και να ζητήσει μια ήρεμη ανθρώπινη και ευτυχισμένη ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται απαραίτητα μια υπεράνθρωπη καλή δύναμη που θα αναλάβει αυτή το έργο της πνευματικής του εσωτερικής λευτεριάς.

Η δύναμη αυτή στον πλανήτη μας δεν υπάρχει.

Την μοναδική καλή, δοκιμασμένη δύναμη που έχει βοηθήσει αφάνταστα και συνεχίζει να βοηθά τους ανθρώπους, την έχει ο Θεός. Ο Παντοδύναμος, Πανάγαθος, Πολυέλεος, Πολυεύσπλαχνος και Πονόψυχος Θεός. Ο Θεός που φανερώθηκε με το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεάνθρωπο που γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον μοναδικό Σωτήρα και βοηθό του ανθρώπου. Όποιος με συντριβή για τις αμαρτίες του και με πίστη στο έργο που Αυτός έκανε επάνω στο σταυρό, Τον ζητά στη ζωή του ως Σωτήρα και Κύριο, αυτός ελευθερώνεται αμέσως μια για πάντα και ζει και πειραματίζεται κάθε μέρα τη Παντοδυναμία και την μεγάλη Του αγάπη στη ζωή του. Για όσους δυσπιστούν, ας ρίξουν μια ματιά στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας, διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τα Συναξάρια.
Ο απόστολος Παύλος, ο μέγας Θεολόγος της Εκκλησίας μας, αναφέρει στην Β΄ Κορινθ. 3:16-18: «Όταν όμως επιστρέφει κανείς στον Κύριο, το κάλυμμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με το Μωυσή. Η λέξη «Κύριος» εδώ σημαίνει το Πνεύμα· και όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι, εμείς, λοιπόν, χωρίς κάλυμμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σ’ αυτήν τη λαμπρή εικόνα του· με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το Πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα». Ο άνθρωπος, λοιπόν, που επιστρέφει στον Κύριο, μεταμορφώνεται, ξαναγεννιέται και καθημερινά διαπιστώνει ότι ο Θεός που είναι μέσα του, είναι η δύναμη, η αγάπη, η χαρά, η νίκη σε όλες τις περιστάσεις και σε όλα του τα προβλήματα. Είναι Αυτός που βοηθά τον συνειδητό Χριστιανό να κάνει σπουδαία κατορθώματα (Ψαλμ. 60:12) και να μετατρέπει τα αδύνατα σε δυνατά (Μαρκ. 10:27).

Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι τώρα είναι ο καιρός να δοκιμάσει τον Θεό, να εμπιστευθεί τον Χριστό. Αυτόν, που το θείο Του πάθος είναι η αγάπη για τον άνθρωπο και η χρησιμοποίηση της Παντοδυναμίας Του για την ελευθερία, τη θεραπεία, τη λύση των προβλημάτων και τη αιώνια σωτηρία του. Αν θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι κακός και ζητά το κακό του ανθρώπου, όλοι δίκαια θα επαναστατούσαμε, διότι όλοι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι καλός, είναι Θεός αγάπης.

Το ερώτημα όμως που αυτόματα δημιουργείται είναι: «Αφού ο Θεός είναι καλός, Θεός αγάπης, τότε γιατί τόσος πόνος και τόση δυστυχία γύρω μας»; Η απάντηση είναι: «Αυτός ο Παντοδύναμος Θεός της αγάπης δεν μπορεί να εξασκήσει την Παντοδυναμία Του και την απέραντη αγάπη Του στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται συνειδητά μακριά από Αυτόν, κλεισμένος στον εαυτό του στις αδυναμίες του, στα πάθη του και στον εγωϊσμό του». Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο με ελεύθερη βούληση και τον προσκαλεί με το στόμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού λέγοντας: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και Εγώ θα σας ξεκουράσω» (Ματθ, 11:28). Και ο άνθρωπος απαντάει: «Δεν έρχομαι». Και πληρώνει την άρνησή του, μένοντας μακριά από τον Θεό και την ευλογημένη ζωή που προσφέρει δωρεάν.

Όλοι όσοι κατάλαβαν ότι είναι «κουρασμένοι και φορτωμένοι» και ταπεινώθηκαν ζητώντας τη σωτηρία τους, ο Κύριος τους δέχτηκε, τους ξεκούρασε, τους ξεφόρτωσε, τους έκανε καινούργιους ανθρώπους, καινούργια δημιουργήματα. «Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό είναι καινούργια δημιουργία. Τα παλαιά πέρασαν. Όλα έχουν γίνει καινούργια» (Β΄Κορινθ. 5:17)». Το Άγιο Πνεύμα που τους αναγέννησε, τους μεταμόρφωσε και τους δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουν νικηφόρα τα σύγχρονα κακά. Είναι οι υπέρ-νικητές της ζωής, συνειδητοί Χριστιανοί, τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας που απολαμβάνουν τις χαρές και τις ευλογίες της πνευματικής και μυστηριακής ζωής. Τα καθημερινά προβλήματα, μικρά και μεγάλα, είναι προκλήσεις για να φανερωθεί η υπεράνθρωπη δύναμη του Θεού. Ο Απ. Παύλος γράφει: «Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού» (Β΄ Κορινθ. 2:14). Η δύναμη του Χριστού είναι η μοναδική εγγυημένη δύναμη που σώζει, ελευθερώνει και θεραπεύει τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο. Δείτε τις αγιογραφίες στις εκκλησίες. Φωνάζουν όλοι οι Άγιοι, ότι τα παραπάνω είναι ΑΛΗΘΕΙΑ.

 
 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top