Το 2020 - Ένας Ευλογημένος Χρόνος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Το 2020

Ένας Ευλογημένος Χρόνος

IHSOYS

O Θεός των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας είναι «Ο Ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες» και θέλει και μπορεί με θαυματουργικό θείο τρόπο να σταματήσει το κατρακύλισμα του σύγχρονου ανθρώπου και της ανθρωπότητας και να μεταμορφώσει την κόλαση της σύγχρονης ζωής σε παράδεισο. Ο Θεός είναι ο Θεός των θαυμάτων!

Τα θαύματα του Θεού είναι μια φυσιολογική κατάσταση μέσα στην εκκλησιαστική χριστιανική ζωή. Ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία που αποκάλυψε αυτό το υπερφυσικό, το υπεράνθρωπο και το υπέρ λογικό. Ο Ιδρυτής της είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός που με τη ζωή Του, το θάνατό Του και την Ανάστασή Του απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Τίποτα για τον Ιησού Χριστό δεν ήταν αδύνατον όσο βρισκόταν εδώ κάτω στη γη, και τίποτα δεν είναι αδύνατο, τώρα που είναι στα δεξιά του Πατρός στον ουρανό.

Μέσα στα πάρα πολλά και υπέροχα που είπε, είναι η αλήθεια και η διαβεβαίωση που έδωσε στους μαθητές Του, αλλά και σε όλους τους Χριστιανούς, ότι όπως Αυτός έκανε τα αδύνατα δυνατά, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί με την πίστη τους σ’ Αυτόν (Μάρκ. 11:24, Ιωάν. 15:7, Λουκ. 1:37).

Μία καταπληκτική διακήρυξη του Θεανθρώπου που κατεγράφη στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (κεφ.14 και χωρία 12-14), λέει τα παρακάτω: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, εκείνος που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω, θα τα κάνει και εκείνος και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα μου και ό,τι ζητήσει στο όνομά Μου, αυτό θα κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό. Εάν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». Όταν ο Ιησούς Χριστός άρχιζε κάποια πρόταση με το «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω», το έκανε για να τονίσει μια μεγάλη αλήθεια που μπορεί να γίνει πραγματικότητα στη ζωή του πιστού. Με τη διακήρυξη αυτή, ο Θεάνθρωπος άνοιξε το δρόμο για μια ζωή ανώτατη, υπεράνθρωπη και θαυματουργική.

Ο Ιησούς Χριστός, πάλι το τονίζουμε, και θέλει και μπορεί να κάνει το 2020 τον καλύτερο χρόνο κάθε ανθρώπου. Δεν μπορεί όμως να κάνει απολύτως τίποτα, εάν ο άνθρωπος δεν εκπληρώσει τους όρους που ο Θεός έβαλε. Οι όροι αυτοί είναι, πρώτον, ο άνθρωπος να παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός, δεύτερον, να λυπηθεί και να μετανοήσει ειλικρινά, τρίτον, να ζητήσει ο Ιησούς Χριστός να τον συγχωρήσει και να τον κάνει έναν καινούργιο εσωτερικά άνθρωπο, ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας και τέταρτον, να τηρεί τις εντολές του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος πλησιάσει έτσι τον Ιησού Χριστό, τότε Αυτός αναλαμβάνει τη ζωή του, τον βοηθάει, τον φωτίζει, τον δυναμώνει. Η εκκλησιαστική ιστορία αποδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει άλυτο πρόβλημα στον πιστό Χριστιανό. Έτσι, λοιπόν, το 2020 μπορεί να γίνει ένας ευλογημένος χρόνος για τον καθένα μας.

Με τον Χριστό, λοιπόν, Αρχηγό στη ζωή, αρχίζει κάθε άνθρωπος μια νέα δυναμική ζωή. Ο Θεός, το Πανάγιο Πνεύμα που κυριαρχεί στη ζωή του, φέρνει μια ριζική και επαναστατική αλλαγή στο νου του, στην καρδιά του και στη θέλησή του. Αρχίζει και γεννά θετικές σκέψεις, επιθυμίες και κάθε μέρα και πιο πολύ οικοδομεί μια δυνατή καλή θέληση. Οι αρνητικές σκέψεις και οι επιθυμίες, η αδύνατη θέληση και γενικά η κακομοιριά, η κατάθλιψη και η απογοήτευση, ποτέ δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον του Χριστού για να επέμβει δυναμικά στη ζωή του.

Η καινούργια ζωή που δημιουργεί ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο, παράγει τις ευλογημένες εκείνες δυνάμεις της πίστης. Έτσι φανερώνεται το ενδιαφέρον του Χριστού. Εκείνος τότε επεμβαίνει δυναμικά και θαυματουργικά τόσο στη δική μας τη ζωή, όσο και στη ζωή αγαπητών μας προσώπων.

Το 2020 θα είναι ένας ευλογημένος χρόνος της ζωής μας, αν εμείς το θέλουμε να είναι και ζητήσουμε ο Χριστός να γίνει Κύριος στη ζωή μας, διότι ο Χριστός και θέλει και μπορεί να τον κάνει ευλογημένο.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top