Η Ματαιότητα της Υπερηφάνειας

«Φοβού τον Θεόν και φύλατε τας εντολάς αυτού. Τούτο είναι το παν του ανθρώπου» (Εκκλησιαστής 11:13)

 «Να μην ξεχνάς πως κάθε τι ανθρώπινο δεν είναι ποτέ σταθερό. Γι’ αυτό να αποφεύγεις την υπερηφάνεια όταν όλα πάνε καλά στη ζωή σου, καθώς και τη στενοχώρια όταν όλα έρχονται ανάποδα», είπε κάποτε ο σοφός Ισοκράτης. Σοφά λόγια, όμως δεν μας φαίνονται και πρωτάκουστα. Τα έχει πει η Αγία Γραφή πολύ πιο μπροστά και πιο ολοκληρωμένα. «Η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως» (Παροιμίες 16:18), είπε ο Σολομώντας, προχωρώντας έτσι μακρύτερα απ’ τον Ισοκράτη και δακτυλοδείχνοντας τους καρπούς της υπερηφάνειας. Ενώ ο Απ. Παύλος τονίζει πάλι «εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλ’ εις τα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα τα δε μη βλεπόμενα αιώνια». (Β΄ Κορ. 4:18). Ευτυχισμένος ο άνθρωπος όταν είναι ταπεινός, όταν αρκείται σε όσα έχει, όταν υπομένει ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του και όταν αποβλέπει για όλα στον Χριστό!