Ρωμ. 12: 1-2

«Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεός Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να Του προσφέρετε όλον τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στη νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και ευάρεστο στον Θεό και τέλειο».

Ρωμ. 12: 1-2