Ένα παράδοξο

Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού κι ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας; (Α’ Κορ. 3:16-17)