Ο Θεός είναι αξιόπιστος

jc1Ο Θεός, που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις του (Α’ Κορ. 1:9)